Tytuł Rynek - Społeczeństwo - Kultura
ISSN 2300-5491
Wydawca Agencja Managerska VIP for You
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Rynek - Społeczeństwo - Kultura
2014, Numer 4 (12)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Geisler s. 4
Młodzi polscy emigranci na globalnym rynku pracy : migracyjne doświadczenia zawodowe w trzech perspektywach temporalnych Joanna Kozielska s. 4-21
Kobiety na rynku pracy Katarzyna Błaszczyk-Domańska s. 5-13
Bezrobocie w Polsce – ujęcie regionalne Kamila Rybicka s. 22-28
Rodzina i szczęście jednostki, a jej zachowania na rynku pracy Zbigniew Dorawa s. 29-35
Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne Łukasz Topolewski s. 36-42
Nowa platforma współpracy pomiędzy nauką i biznesem Monika Kościów s. 43