Tytuł Rynek - Społeczeństwo - Kultura
ISSN 2300-5491
Wydawca Agencja Managerska VIP for You
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Rynek - Społeczeństwo - Kultura
2013, Numer 1 (5)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Robert Geisler s. 4
Sprawiedliwość czy równość opodatkowania - czy możliwe jest sprawiedliwe opodatkowanie? : perspektywa psychologiczna i ekonomiczna Elżbieta Sanecka s. 5-11
Klastry a konkurencyjność przedsiębiorstw Krzysztof Kamiński s. 12-20
Specyfika innowacyjności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP Joanna Mądra s. 21-26
Unijne instrumenty wspierania innowacyjności przedsiębiorstw Edyta Janus s. 27-32
Kapitał ludzki województwa małopolskiego a inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych Marzena Ławniczak s. 33-39
Porównanie wskaźników zatrudnienia w sektorze przemysłowym z uwzględnie - niem sektora wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Justyna Błaszczyk s. 40-43
Potencjał konkurencyjny polskich przedsiębiorstw – analiza z uwzględnieniem programów operacyjnych Unii Europejskiej Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska s. 44-50
Bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy Kamila Rybicka s. 51-58
Współczesne przedsiębiorstwo a CSR Monika Kościów s. 59