Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Olejniczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola zasobów ludzkich w organizacjach pozarządowych w Polsce na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego Magdalena Olejniczak s. 20-27