Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Managerial Economics
2011, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowych Marianna Księżyk s. 7-23
The independence between energy consumption and economic growth in the Polish economy in the last decade Henryk Gurgul Łukasz Lach s. 25-48
Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu Krzysztof Posłuszny s. 49-61
Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003-2010 Tomasz Wójtowicz s. 63-74
Ryzyko inwestycyjne i eksploatacyjne w przemyśle wytwarzania energii elektrycznej Marek Łukasz Michalski s. 75-90
Rozwój krajowego przemysłu wytwarzania energii elektrycznej w świetle umów międzynarodowych i prawodawstwa UE Marek Łukasz Michalski s. 91-101
Impact of hard coal usage for metal production on economic growth of Poland Łukasz Lach s. 103-120
Wykorzystanie metody APH w definiowaniu wybranych aspektów motywacyjnych pracowników Leszek Michalczyk s. 121-134
Streszczenia s. 135-137
Summaries s. 139-141
Informacje dla autorów artykułów s. 143-144
Instruction for authors s. 145-146