Znaleziono 17 artykułów

Marianna Księżyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczno-gospodarcze funkcje optymalnego systemu podatkowego dla Polski Marianna Księżyk s. 7-19
Podstawowe źródła obecnego kryzysu światowego Marianna Księżyk s. 7-18
Prywatne emerytury w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów UE Marianna Księżyk Marek Ł. Michalski s. 7-25
Strategiczne zarządzanie rynkami kapitału finansowego Marianna Księżyk s. 7-19
Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowych Marianna Księżyk s. 7-23
Libertarianizm korporacyjny jako jedno z istotnych źródeł kryzysu ekonomicznego Marianna Księżyk s. 7-19
Financialization as a Factor Constraining Economic Growth and Standard of Living Improvement in Poland Marianna Księżyk Marek Ł. Michalski s. 7-24
Czynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej Marianna Księżyk s. 19-30
Optymalny system podatkowy krajów Unii Europejskiej: potrzeba i ogólne założenia Marianna Księżyk s. 21-32
Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów Unii Europejskiej Jerzy Duda Marianna Księżyk s. 39-54
Koszty pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Marianna Księżyk s. 43-52
Współczesne kryzysy ekonomiczne jako wyraz globalnych problemów kapitalizmu opartego na doktrynie liberalizmu rynkowego Marianna Księżyk s. 49-61
Wpływ kosztów alternatywnych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach prywatnych Marianna Księżyk Robert Lisowski s. 53-68
Założenia optymalnego jednolitego systemu podatkowego w krajach Unii Europejskiej Marianna Księżyk s. 53-66
Ocena finansowania badań naukowych prowadzonych przez polskie ośrodki naukowe na tle krajów UE Jerzy Duda Marianna Księżyk s. 59-76
The need and conditions for a common socio-economic policy in European Union Countries Marianna Księżyk Marek Ł. Michalski s. 71-82
Koszty jako kategoria rachunku ekonomicznego w podejmowaniu decyzji przez producentów dóbr rynkowych Marianna Księżyk s. 131-146