Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Managerial Economics
2009, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczno-gospodarcze funkcje optymalnego systemu podatkowego dla Polski Marianna Księżyk s. 7-19
Bariery i korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi Joanna Duda s. 21-31
Bariery rozwoju handlu ekonomicznego w Polsce Jerzy Duda s. 33-44
Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych Marek Łukasz Michalski s. 45-62
Długookresowe własności kursów walutowych- podwójna długa pamięć Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk Robert Syrek s. 63-79
Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Piotr Gurgul Krzysztof Kłęk s. 81-95
Wpływ portfela rynkowego oraz opóźnienia wybranych rynkowych czynników na przekrojowe stopy zwrotu Anna Czapkiewicz Wojciech Masłoń s. 97-106
Streszczenia s. 107-109
Summaries s. 111-112
Informacje dla autorów artykułów s. 113-114
Instruction for authors s. 115-116