Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Managerial Economics
2009, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Does the capitalization of internally generated intangible assets according to IAS 38 really provide useful information? Gerrit Brösel Torsten Mindermann s. 7-16
Kreditportfoliomodelle und ihre mögliche Verwendung im europäischen Aufsichtsrecht Wolfgang Albrecht Heinz Eckart Klingelhöfer s. 17-32
Zur Bewertung einer Wagniskapitalbeteiligung aus Sicht des kapitalnachfragenden Unternehmens bei Erhalt der finanziellen Mittel in Tranchen Thomas Hering Christian Toll s. 33-48
Współczesne kryzysy ekonomiczne jako wyraz globalnych problemów kapitalizmu opartego na doktrynie liberalizmu rynkowego Marianna Księżyk s. 49-61
Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (część teoretyczna) Henryk Gurgul Łukasz Lach s. 63-76
Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (wyniki badań empirycznych) Henryk Gurgul Łukasz Lach s. 77-91
Zmiana struktury wydatków oraz form reklamy w okresie recesji gospodarczej w Polsce i na świecie Jerzy Duda Michał Nowak s. 93-103
Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2008 Joanna Duda Anna Wolak-Tuzimek s. 105-117
Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych Marek Łukasz Michalski s. 119-128
Zastosowanie mieszanki kopul do modelowania współzależności pomiędzy wybranymi sektorami gospodarki Piotr Gurgul Robert Syrek s. 129-139
Streszczenia s. 141-144
Summaries s. 145-148
Informacje dla autorów artykułów s. 149-150
Instruction for authors s. 151-152