Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Managerial Economics
2007, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
Ekonomiczny kontekst działań zespołowych Stanisław Galata s. 9-30
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy Anita Proszowska s. 31-41
Dochody odroczone w motywowaniu kadry menedżerskiej Ewa Beck s. 43-52
Wpływ kosztów alternatywnych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach prywatnych Marianna Księżyk Robert Lisowski s. 53-68
Inwestycje w przedsiębiorstwach sektora MSP po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Joanna Duda s. 69-78
Wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Peszko s. 79-87
Metodyczne aspekty korygowania ekonomicznej wartości dodanej (EVA) Anna Stronczek s. 89-100
Product-embodie diffusion of innovations in Poland: R&D multiplier analysis Henryk Gurgul s. 101-120
Zur Verwendung von Regressionsmodellen im Rahmen von finanzwirtschaftlichen Ereignisstudien Henryk Gurgul Paweł Majdosz Roland Mestel s. 121-142
Distribution of volume on the american stock market Henryk Gurgul Roland Mestel Tomasz Wójtowicz s. 143-163
Przykłady zależności pomiędzy dochodem a wydatkami na konsumpcję w przypadku losowości zmiennej niezależnej Anna Czapkiewicz s. 165-174
Testowanie wsteczne modeli wartości narażonej na stratę Wojciech Chmiel Stanisław Jędrusik Piotr Kadłuczka Andrzej Paliński s. 175-182