Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Managerial Economics
2010, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowe źródła obecnego kryzysu światowego Marianna Księżyk s. 7-18
Rola jakości w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw polskich z sektora MSP Joanna Duda Michał Molenda s. 19-30
Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych Rafał Kusa s. 31-41
Spatial-serial dependency in multivariate GARCH models and dynamic copulas: a simulation study Ingo Klein Christian Köck Fabian Tinkl s. 43-62
Rozkłady dziennych stóp zwrotu i wielkości obrotu dla spółek z indeksu CAC40 i ich zmiany w okresie kryzysu finansowego Henryk Gurgul Paweł Zając s. 63-80
Analiza spektralna stóp zwrotu dla spółek z indeksu SMI Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk s. 81-101
Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX: analiza porównawcza Henryk Gurgul Marcin Suder s. 103-120
The Fama-French model for the Polish market Anna Czapkiewicz Iwona Skalna s. 121-129
Streszczenia s. 131-133
Summaries s. 135-137
Informacje dla autorów artykułów s. 139-140
Instructions for authors s. 141-142