Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Managerial Economics
2008, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kopule i przyczynowość w badaniach związków pomiędzy zmiennymi finansowymi wybranych spółek z DAX Henryk Gurgul Roland Mestel Robert Syrek s. 7-20
Optymalny system podatkowy krajów Unii Europejskiej: potrzeba i ogólne założenia Marianna Księżyk s. 21-32
Ventures capital jako źródło finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Joanna Duda Anna Wolak-Tuzimek s. 33-43
Historical value chain analysis as the tool of continuous regional innovation development Paweł Filipowicz s. 45-55
Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw Rafał Kusa s. 57-66
Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich Marcin Suder Jacek Wolak Tomasz Wójtowicz s. 67-75
Gra przeciw naturze jako narzędzie podejmowania decyzji inwestycyjnych Stanisław Jędrusik Andrzej Paliński s. 77-88