Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Managerial Economics
2007, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie funduszy ekologicznych w procesie wdrażania rozwoju zrównoważonego w Polsce Marta Czyż s. 7-17
Czynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej Marianna Księżyk s. 19-30
Wykorzystanie kopuł do konstrukcji portfeli inwestycyjnych Henryk Gurgul Robert Syrek s. 31-44
Innowacyjność polskiego sektora MSP Joanna Duda Anna Wolak-Tuzimek s. 45-55
Motywy zachowań jednostki jako mikroekonomiczny kontekst działań zespołowych Stanisław Galata s. 71-82
National versus region-specific causes of regional unemploumet: an input-output based approach Paweł Majdosz s. 83-97