Znaleziono 5 artykułów

Anna Wolak-Tuzimek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ventures capital jako źródło finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Joanna Duda Anna Wolak-Tuzimek s. 33-43
Innowacyjność polskiego sektora MSP Joanna Duda Anna Wolak-Tuzimek s. 45-55
Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2008 Joanna Duda Anna Wolak-Tuzimek s. 105-117
Działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw Anna Wolak-Tuzimek s. 329-336
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej Anna Wolak-Tuzimek s. 701-712