Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Managerial Economics
2012, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Libertarianizm korporacyjny jako jedno z istotnych źródeł kryzysu ekonomicznego Marianna Księżyk s. 7-19
Efektywne zarządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację funkcji państwa Marta Postuła s. 21-37
Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów Unii Europejskiej Jerzy Duda Marianna Księżyk s. 39-54
Znaczenie funduszy poręczeń kredytowych w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskich i małopolskich MSP Joanna Duda s. 55-76
Ekonometryczna analiza fraktalnych właściwości struktury przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia Henryk Gurgul Marcin Suder s. 77-99
Methodology for Assessing External Costs in the Energy Industry Marek Łukasz Michalski s. 101-114
Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe Tomasz Wójtowicz s. 115-125
Moralny aspekt efektywności i ekonomiczności zachowania się ludzi w organizacji Stanisław Galata Urszula Pietrzyk s. 127-140
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w wybranych segmentach polskiego prawa gospodarczego Leszek Michalczyk s. 141-154
Streszczenia s. 155-158
Summaries s. 159-162
Informacje dla autorów artykułów s. 163-164
Instruction for authors s. 165-166