Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Managerial Economics
2008, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy funkcjonalnej wyceny przedsiębiorstwa Gerrit Brösel Manfred Jürgen Matschke s. 7-25
Kursy złotego wobec głównych walut- analiza empiryczna rozkładów Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk s. 27-41
Koszty pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Marianna Księżyk s. 43-52
Ryzyko i długa pamięć w modelach warunkowej wariancji Henryk Gurgul Robert Syrek s. 53-69
The need and conditions for a common socio-economic policy in European Union Countries Marianna Księżyk Marek Ł. Michalski s. 71-82
Ocena poziomu stawek podatku VAT i ich wpływu na konkurencyjność podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej Janusz Ząber s. 83-92
Ukierunkowana na wzrost wartości przedsiębiorstwa efektywność inwestycji w operacyjne zasoby gotówki Grzegorz Michalski s. 93-113
Uwarunkowania rozwoju polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej Marek Ł. Michalski s. 115-134
Ekonometryczna analiza popytu na mięso w Polsce Jacek Wolak s. 135-144