Tytuł Managerial Economics
ISSN 1898-1143
Wydawca Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Managerial Economics
2011, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prywatne emerytury w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów UE Marianna Księżyk Marek Ł. Michalski s. 7-25
What the Financial Crisis Reveals about Business Valuation Gerrit Brösel Martin Toll Mario Zimmermann s. 27-39
Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Joanna Duda s. 41-58
Ocena finansowania badań naukowych prowadzonych przez polskie ośrodki naukowe na tle krajów UE Jerzy Duda Marianna Księżyk s. 59-76
Wpływ działalności depozytowo-kredytowej banków komercyjnych na stabilność polskiej gospodarki Stanisław Szydło s. 77-93
Wykorzystanie analizy kosztów i korzyści do oceny projektów inwestycyjnych Justyna Dyduch s. 95-108
Metoda oceny kosztów społecznych wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej w polskiej elektroenergetyce w latach 2008-2017 Jan Tadeusz Duda Anna Duda-Kękuś s. 109-129
Koszty jako kategoria rachunku ekonomicznego w podejmowaniu decyzji przez producentów dóbr rynkowych Marianna Księżyk s. 131-146
Miejsce rachunkowości w kształceniu na poziomie studiów wyższych Alina Dyduch s. 147-160
Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS Grzegorz Pociejewski Jacek Wolak s. 161-172
Streszczenia s. 173-176
Summaries s. 177-180
Informacje dla autorów artykułów s. 181-182
Instruction for authors s. 183-184