Znaleziono 6 artykułów

Marek Łukasz Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych Marek Łukasz Michalski s. 45-62
Ryzyko inwestycyjne i eksploatacyjne w przemyśle wytwarzania energii elektrycznej Marek Łukasz Michalski s. 75-90
System ocen procesów wytwarzania energii elektrycznej w warunkach otwartej gospodarki rynkowej Marek Łukasz Michalski s. 83-102
Rozwój krajowego przemysłu wytwarzania energii elektrycznej w świetle umów międzynarodowych i prawodawstwa UE Marek Łukasz Michalski s. 91-101
Methodology for Assessing External Costs in the Energy Industry Marek Łukasz Michalski s. 101-114
Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych Marek Łukasz Michalski s. 119-128