Znaleziono 95 artykułów

Zbigniew J. Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O naukach przyrodniczych w dawnych polskich encyklopediach rolniczych Zbigniew J. Wójcik s. 7-23
Tytus Chałubiński - przyrodnik, lekarz i społecznik Zbigniew J. Wójcik s. 65-77
Miscellanea Klukowskie Zbigniew J. Wójcik s. 71-104
Międzynarodowe kongresy naukowe w Polsce w okresie międzywojennym Zbigniew J. Wójcik s. 75-85
Stanisława Staszica związki z medycyną Zbigniew J. Wójcik s. 81-110
Związki Juliana Talko-Hryncewicza z Polską Akademią Umiejętności i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie Jan Staszel Zbigniew J. Wójcik s. 83-110
Krystyna Kowalska (1915-1994) Zbigniew J. Wójcik s. 87-94
Ewolucja poglądów Walerego Goetla (1889-1972) na problemy ochrony środowiska Zbigniew J. Wójcik s. 117-129
Rosyjski przekaz o Józefie Piłsudskim na ziemiach w Tunce Zbigniew J. Wójcik s. 119-126
"Idea przyrody w historii myśli geograficznej", Witold Wilczyński, Kielce 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Witold Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Bronisław Piłsudski w Japonii", Alfred F. Majewicz, Stęszew k. Poznania 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Alfred F. Majewicz (aut. dzieła rec.) s. 125-127
Na marginesie marginesu (w odpowiedzi na list profesora Z. J. Wójcika) Jadwiga Garbowska Krzysztof Jakubowski Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 125-132
"Historia nauki polskiej. Wiek XX", pod red. Andrzeja Śródki; "Nauki o Ziemi", "Geodezja. Geofizyka. Gospodarka wodna. Geologia. Geografia. Kartografia", pod red. Zdzisława Mikulskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Zdzisław Mikulski (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 133-136
"Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska. W dwusetną rocznicę zgonu", pod red. Adama Wołka, Zbigniewa J. Wójcika, Siemiatycze 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Adam Wołek (aut. dzieła rec.) Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 139-140
Jerzy Kubiatowski (1922-1995) Bolesław Orłowski Zbigniew J. Wójcik s. 145-152
"Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1986-1990", Wiesława Wernerowa, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Wiesława Wernerowa (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki", Rok 1992, Nr 1, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 150-155
"Kipčiaku tiurku orientas lietuvoje. Istorija ir tyrimu perspektyva", Vilnius 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 153-155
"Udział Akademii Górniczej w odbudowie gospodarki i ustanowieniu granic Polski", Andrzej Bolewski, Kraków 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Andrzej Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 155-157
Ogólnopolska Sesja Staszicowska, Piła 1995 Zbigniew J. Wójcik s. 159-161
"Riepriessirowannyje gieołogii. Biograficzeskije materiały", Moskwa-Sankt Pietierburg 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 161-163
Wrocławskie spotkania etnologów i historyków nauki poświęcone polskim badaniom kultur ludowych na świecie Zbigniew J. Wójcik s. 173-175
Biografia Henryka Raabego Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 176-178
Andrzej Wolantowski (1942-1996) Ryszard W. Wołoszyński Zbigniew J. Wójcik s. 177-184
"W pogoni za nieznanym", Włodzimierz Sedlak, Lublin 1990 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Włodzimierz Sedlak (aut. dzieła rec.) s. 178-179
O Mieczysławie Limanowskim "Pamiętnik Teatralny", R. 39, z. 1-2 (1990) : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Leopold Kilanowski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Historia polskiego przemysłu naftowego", T. 1, 2, pod red. Ryszarda Wolwowicza, Brzozów-Kraków 1994, 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Ryszard Wolwowicz (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Z dějín věd a techniky na Slovensku", T. VIII, Bratislava 1977 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 192-194
Czterdziestolecie badań Kazimierza Bielenina nad starożytnym górnictwem i hutnictwem świętokrzyskim Zbigniew J. Wójcik s. 193-195
Konferencja nt. Potrzeby i metody badawcze w zakresie szkolnictwa doby Oświecenia Zbigniew J. Wójcik s. 197-198
"Věda v Československu 1918-1952", Luboš Nový, Praha 1979; "Z dejin vied a techniky na Slovensku", Ján Tibenský, Bratislava 1979 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Luboš Nový (aut. dzieła rec.) Ján Tibenský (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Alfred Lityński twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci", Gabriel Brzęk, Suwałki 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Z Niwki do Genewy", Robert Jarocki, Kraków 1980 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Robert Jarocki (aut. dzieła rec.) s. 207-210
25-lecie Wydawnictw Geologicznych Zbigniew J. Wójcik s. 211-213
Na marginesie uroczystości poświęconych Ignacemu Domeyce w 1995 r. Zbigniew J. Wójcik s. 211-215
Wystawy biograficzne Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Zbigniew J. Wójcik s. 213-214
Tablica poświęcona Janowi Samsonowiczowi w Krzemionkach Opatowskich Zbigniew J. Wójcik s. 214-215
Sympozjum pt. Świętokrzyski Okręg Przemysłowy w rozwoju polskiego górnictwa i hutnictwa żelaza Zbigniew J. Wójcik s. 215-217
"Ot Niemna k bieriegam Tichogo okieana", Walentin Pietrowicz Hryckiewicz, Mińsk 1986 : [recenzja] Stanisław Alexandrowicz Zbigniew J. Wójcik Walentin Pietrowicz Hryckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-219
O książce Gabriela Brzęka dwugłos Roman Karczmarczuk Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Z drogi do Poczdamu", Andrzej Bolewski, Kraków 1987 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Andrzej Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Historia nauki i techniki na wystawach muzealnych Zbigniew J. Wójcik s. 220-223
Wystawa z dziejów topografii wojskowej w Muzeum Techniki NOT w Warszawie Zbigniew J. Wójcik s. 220-221
"Listy Stanisława Lencewicza do Jadwigi Marszewskiej-Ziemięckiej", Aniela Chałubińska, Wrocław 1981 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Aniela Chałubińska (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"U źródeł ideologii taternictwa (O wartościach estetycznych przyrody Tatr w << Ziemiorodztwie Karpatów >> Stanisława Staszica)", Andrzej Matuszczyk, Kraków 1985 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Andrzej Matuszczyk (aut. dzieła rec.) s. 237-239
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Zbigniew J. Wójcik s. 243-244
Obchody roku staszicowskiego i 35-lecia muzealnictwa w województwie pilskim Zbigniew J. Wójcik s. 257-260
Odnowienie doktoratu profesora Antoniego Gawła Wojciech Narębski Zbigniew J. Wójcik s. 268-270
"Istorija polakow w Sibiri (XVII-XIX ww.). Uczebnoje posobie", Bolesław S. Szostakowicz, Irkutsk 1995 : [recenzja] Jan Trynkowski Zbigniew J. Wójcik Bolesław S. Szostakowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-284
"Geologists and History Geology. An International Bibliography from the Origins to 1978", William A. S. Sarjeant, Floryda 1987 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Zbigniew J. Wójcik William A. S. Sarjeant (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"W poszukiwaniu siebie... Wspomnienia i refleksje", T. 1: "Pod lwowskim niebem"; T. 2: "Krakowskie lata", Marian Tyrowicz, Lublin 1988 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 368-371
"Dwie linie życia", T. 1: "Ja i mój Lwów"; T. 2: "Warszawa, Łódź i Lublin", Jan Ernst, Lublin 1988 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Jan Ernst (aut. dzieła rec.) s. 375-377
XX-lecie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Zbigniew J. Wójcik s. 435-437
Z prac nad historią nauki w Estońskiej SSR Zbigniew J. Wójcik s. 449-450
"Księga wiadomości historyczno-statystycznych wielkiego pieca w Rejowie", z materiałów oprac. przez Wacława Różańskiego do druku przygot. Andrzej Rembalski i Zbigniew J. Wójcik, Kielce 1995 : [recenzja] Zenon Guldon Andrzej Rembalski (aut. dzieła rec.) Wacław Różański (aut. dzieła rec.) Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 454-455
Sesja naukowa Zespołu Historii Farmacji (Problemy polskiego czasopiśmiennictwa naukowego na początku XIX wieku) Zbigniew J. Wójcik s. 471-473
Pierwsze posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Zbigniew J. Wójcik s. 474-477
Historia nauki na wystawach muzealnych Zbigniew J. Wójcik s. 476-477
Sesja pn. 60 lat kartografii niepodległej Polski Zbigniew J. Wójcik s. 482-483
Historia geologii w pracach towarzystw naukowych Zbigniew J. Wójcik s. 482-483
"Nasze Puławy. Kolekcja wspomnień", Michał Strzemski, Lublin 1986 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Michał Strzemski (aut. dzieła rec.) s. 483-485
Sesja naukowa o "Officina Ferraria" Walentego Roździeńskiego Zbigniew J. Wójcik s. 484-485
Posiedzenie poświęcone historii górnictwa Zbigniew J. Wójcik s. 486-487
Wystawy Muzeum Techniki NOT w Warszawie (październik 1978 r. - styczeń 1979 r.) Zbigniew J. Wójcik s. 488-492
"Przegląd Geograficzny. Kwartalnik. Rocznik XXIX-XXXI z 1984-1986", Warszawa-Łódź : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 493-496
"Stanisław Staszic (1755-1826)", Witold Molik, Poznań 1980 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 497-498
Sesja jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki o Ziemi Zbigniew J. Wójcik s. 509-512
Sesja 200 lat polskiej geologii Zbigniew J. Wójcik s. 512-514
"Gieołogia w Akademii nauk (ot Łomonosowa do Karpinskogo)", W. W. Tichomirow, Moskwa 1979 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik W. W. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 645-647
"Stanisław Staszic w sztuce medalierskiej", Józef Olejniczak, Piła 1989; "Temat Staszicowski na znakach pocztowych", Józef Olejniczak, Piła 1990 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Józef Olejniczak (aut. dzieła rec.) s. 645-647
"Wśród buszu i czarowników. Antologia polskich relacji o ludach Afryki", wybór i komentarz Antoni Kuczyński, Wrocław 1990 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 647-650
"Historia gleboznawstwa polskiego. Od zarania polskiego piśmiennictwa rolniczo-gleboznawczego do powstania Drugiej Rzeczypospolitej", Michał Strzemski, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Michał Strzemski (aut. dzieła rec.) s. 653-655
Organizacja Zespołu Historii Paleontologii Zbigniew J. Wójcik s. 664-665
10 lat Muzeum Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica Zbigniew J. Wójcik s. 665-666
Kopalnia Zabytkowa im. S. Staszica Zbigniew J. Wójcik s. 668
Trzy nowe bibliografie Zbigniew J. Wójcik Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) Paweł Rybicki (aut. dzieła rec.) Wiesława Wernerowa (aut. dzieła rec.) s. 671-676
"Ludy dalekie a bliskie. Antologia polskich relacji o ludach Syberii", wybór i komentarz Antoni Kuczyński, Wrocław 1989 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 686-688
"Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Warsztat pracy badawczej i kolebka nowoczesnej limnologii polskiej", Gabriel Brzęk, Lublin 1988 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 694-698
Spotkanie z profesorem Konradem Górskim Zbigniew J. Wójcik s. 699-702
Sesje biograficzne geologów Zbigniew J. Wójcik s. 705-711
Posiedzenia Zespołu Historii Nauki XIX wieku Zbigniew J. Wójcik s. 719-720
200-lecie mineralogii i geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim Zbigniew J. Wójcik s. 734-735
Wystawa o ochronie zabytków techniki w Polsce Zbigniew J. Wójcik s. 735-736
"Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym", Ludwik Fleck, Lublin 1986 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Ludwik Fleck (aut. dzieła rec.) s. 794-796
"Informator Koła Nr 10. XX lat Koła ZBoWiD przy Akademii Górniczo-Hutniczej", Kraków 1986 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 799
Kieleckie sesje naukowe z historii geologii i techniki Zbigniew J. Wójcik s. 865-866
Sesja 60-lecia Instytutu Geologicznego w Warszawie Zbigniew J. Wójcik s. 866-867
Historia speleologii w tzw. szkołach speleologicznych uniwersytetów śląskich Zbigniew J. Wójcik s. 867-868
"Uczenaja korrespondencja Akademii Nauk XVIII wieka. Naucznoje opisanie 1783-1800", Ju. Ch. Kopielewicz, W. I. Osipow, I. A. Szafran, G. K. Michaiłow, Leningrad 1987 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Ju. Ch. Kopielewicz (aut. dzieła rec.) G. K. Michaiłow (aut. dzieła rec.) W. I. Osipow (aut. dzieła rec.) I. A. Szafran (aut. dzieła rec.) s. 868-870
Seminarium z historii nauki w Muzeum Ziemi PAN Zbigniew J. Wójcik s. 868-869
Wystawa o geodezji kosmicznej w Muzeum Techniki w Warszawie Zbigniew J. Wójcik s. 870-871
Pokaz zbiorów specjalnych w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza Zbigniew J. Wójcik s. 871
X rocznica zgonu Henryka Świdzińskiego Zbigniew J. Wójcik s. 872
Nowa nagroda za osiągnięcia w dziedzinie historii nauki i techniki Zbigniew J. Wójcik s. 872-874
"Martyrologia profesorów Akademii Górniczej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych", Andrzej Bolewski, Henryk Pierzchała, Kraków 1985 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Andrzej Bolewski (aut. dzieła rec.) Henryk Pierzchała (aut. dzieła rec.) s. 884-887