Znaleziono 50 artykułów

Halina Lichocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce historii w czasopismach Polskiego Towarzystwa Chemicznego w okresie PRL Halina Lichocka s. 5-10
Akademia Umiejętności (1872–1918) i jej czescy członkowie Halina Lichocka s. 37-62
Biblioteka-Muzeum w Miskolc : wstępna charakterystyka zbiorów Halina Lichocka s. 75-82
Historia pierwiastka narkotycznego Halina Lichocka s. 113-121
"Historia chemii", William H. Brock, Warszawa 1999 : [recenzja] Halina Lichocka William H. Brock (aut. dzieła rec.) s. 123-125
"Ludzie i dzieła. Studia nad historią chemii na ziemiach polskich", Zdzisław Ruziewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Halina Lichocka Zdzisław Ruziewicz (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Bronisław Radziszewski i lwowska szkoła chemii organicznej", Ignacy Z. Siemion, Wrocław 1999 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Zenon Siemion (aut. dzieła rec.) s. 128-130
XVIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Hamburg-Monachim, 1-9 sierpnia 1989 r. Relacja z Hamburga Halina Lichocka s. 132-135
"O chemikach polskich doby zaborów. Szkice biograficzne", Ignacy Z. Siemion, Wrocław 1995 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Zenon Siemion (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Ignacy Mościcki - badacz praktycystyczny Halina Lichocka s. 145-190
Źródła do dziejów nauk o leku w zabytkowych zasobach Bratysławy Iwona Arabas Halina Lichocka s. 157-162
Druga Międzynarodowa Konferencja Historii Chemii i Przemysłu Chemicznego (Eger, Węgry) Halina Lichocka s. 177-179
"Szkoły naukowe chemików polskich. Materiały IV Szkoły Historii Chemii (Karpacz, czerwiec 1990) i V Seminarium Historii Chemii (Pieczyska, maj 1993)", pod red. Romana Mierzeckiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Halina Lichocka Roman Mierzecki (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1997 r. Halina Lichocka s. 190-197
Polska balneochemia w dobie leku analitycznego Halina Lichocka s. 193-210
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1998 roku Halina Lichocka s. 197-203
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2003 Halina Lichocka s. 206-213
"Lutum sapientiae, czyli Notatek chaotycznych część pierwsza", Ignacy Z. Siemion, Wrocław 2002 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Zenon Siemion (aut. dzieła rec.) s. 207-210
Sekcja Naukowa Zespołu Sekcji Historycznych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Halina Lichocka s. 210
"Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce 1918-1978", pod red. Zofii Jerzmanowskiej, Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1986 : [recenzja] Halina Lichocka Zofia Jerzmanowska (aut. dzieła rec.) Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 211-213
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. Informacje o działalności w 2003 r. Halina Lichocka s. 215-224
Światowe kierunki historii chemii w świetle konferencji Mineralkontor Halina Lichocka s. 216-220
"Historia poszukiwania leku w roślinach w Polsce 1800-1856", Halina Lichocka, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 218
Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Halina Lichocka s. 220-226
Sprawozdanie roczne z działalności Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2002 Halina Lichocka s. 225-241
Apteka na Zamku Królewskim w Warszawie - tematem obrad Zespołu Historii Farmacji Halina Lichocka s. 226
"Viridarium chymicum czyli notatek chaotycznych. Cz. 2", Ignacy Z. Siemion, Warszawa 2007 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Z. Siemion (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Joseph Black, a bibliography", J. G. Fyffe, R. G. W. Anderson, London 1992 : [recenzja] Halina Lichocka R. G. W. Anderson (aut. dzieła rec.) J. G. Fyffe (aut. dzieła rec.) s. 249-253
Doroczne posiedzenie Zespołu Historii Farmacji Halina Lichocka s. 254-257
Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Halina Lichocka s. 255-262
Informacja o działalności Komitetu Historii Nauki i TechnikI PAN w 2006 roku Halina Lichocka s. 275-290
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. Sprawozdanie z działalności w 2004 r. Halina Lichocka s. 281-289
Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki PAN w kadencji 1996-1998 Halina Lichocka s. 313-317
Refleksje o monografii na temat działalności inżynierskiej Ignacego Mościckiego Roman Mierzecki Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 319-325
"Wilno chemiczne - do połowy XIX stulecia", Ignacy Z. Siemion, Warszawa 2009 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Z. Siemion (aut. dzieła rec.) s. 322-323
Wspomnienie o profesorze Ferencu Szabadváry (1.IX.1923-4.VI.2006) Halina Lichocka s. 329-333
Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Halina Lichocka s. 335-343
Udział Polaków w chemicznych badaniach leku naturalnego 1805-1856 Halina Lichocka s. 337-342
"Ignacy Mościcki (1867-1946). Inżynier i wynalazca", Halina Lichocka, Warszawa 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 339
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. Informacje o działalności w 2005 r. Halina Lichocka s. 339-348
O syntezie dziejów polskiej historii chemii Halina Lichocka s. 523-530
Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Historii Farmacji Halina Lichocka s. 531-532
Trzy nowe bibliografie Zbigniew J. Wójcik Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) Paweł Rybicki (aut. dzieła rec.) Wiesława Wernerowa (aut. dzieła rec.) s. 671-676
"Reakcje imienne chemików Polaków", Ignacy Zenon Siemion, Warszawa 1987 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Zenon Siemion (aut. dzieła rec.) s. 690-691
Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce 1918-1978. Zakończenie prac Halina Lichocka s. 730-731
"Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski 1834-1836. Bibliografia analityczna zawartości", Halina Lichocka, Warszawa 1986 : [recenzja] Teresa Ostrowska Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 797-798
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Halina Lichocka s. 797
O kształt monografii: "Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce 1918-1978" Halina Lichocka s. 860-861
Pierwsza ogólnopolska sesja naukowa Zespołu Historii Farmacji i Chemii Halina Lichocka s. 889-891
Teodor Torosiewicz (1789-1876), w dwusetlecie urodzin Halina Lichocka s. 947-952