Znaleziono 5 artykułów

Jan Staszel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki Bronisława Piłsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie w świetle listów do Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego (1911-1916) Jan Staszel s. 45-53
Dyskusja po referacie Jana Staszla "Związki Bronisława Piłsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie w świetle listów do Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego (1911-1916)" Julian Dybiec Anna Kowalska-Lewicka Jan Staszel Zbigniew Wójcik s. 53-59
Związki Juliana Talko-Hryncewicza z Polską Akademią Umiejętności i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie Jan Staszel Zbigniew J. Wójcik s. 83-110
"Życie teatralne Miechowa w latach 1843-1883", Jan Staszel, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Jan Staszel (aut. dzieła rec.) s. 279
"Szkice z dziejów Miechowa drugiej połowy XIX stulecia w relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera", Jan Staszel, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" (1986) : [recenzja] Marek Tobera Jan Staszel (aut. dzieła rec.) s. 402