Znaleziono 29 artykułów

Ryszard W. Wołoszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zygmunt Kolankowski (1913-1998) Ryszard W. Wołoszyński
"Tymczasowa Gazeta Mińska" i jej redaktor : (zapomniany epizod dziennikarski wojny 1812 roku) Ryszard W. Wołoszyński s. 5-16
Z problematyki badań nad polsko-niemiecką współpracą naukową i techniczną w XVIII w. Ryszard W. Wołoszyński s. 29-45
Na marginesie artykułu: "Zadania polskiej historii techniki wobec obchodu Millenium", Władysław Jewsiewicki, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 1 (1959) Ryszard W. Wołoszyński Władysław Jewsiewicki (aut. dzieła rec.) s. 99-101
50 lat Komitetu Historii nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk Ryszard W. Wołoszyński s. 113-114
"Die Aufklärung in Ost- und Südosteuropa. Aufsätze, Vorträge, Dokumentationen", Erna Lesky, Heinz Ischreyt, Köln 1972 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Heinz Ischreyt (aut. dzieła rec.) Erna Lesky (aut. dzieła rec.) s. 115-119
Aktualne zagadnienia Inwentarza Centralnego Materiałów Źródłowych do Dziejów Nauki i Techniki Polskiej Ryszard W. Wołoszyński s. 117-133
"Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego", T. 1: "XVI-XVIII w.", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, Toruń 1972 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 124-127
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1999 r. Ryszard W. Wołoszyński s. 157-164
250 lat Akademii Nauk ZSRR - 250 lat współpracy naukowej Ryszard W. Wołoszyński s. 159-161
Anna Kaupuż (1924-1994) Ryszard W. Wołoszyński s. 171-174
"Pokolenia oświeconych : szkice z dziejów kultury polskiej XVIII w.", Ryszard W. Wołoszyński, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Kasprzyk Ryszard W. Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Du Pont de Nemours, Soldat de la Liberté", Pierre Jolly, Paris 1956 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Pierre Jolly (aut. dzieła rec.) s. 173-178
"Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III", Jarosław Kurkowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Jarosław Kurkowski (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Historia badań archeologicznych na I Międzynarodowym Kongresie Archeologii Słowiańskiej Ryszard W. Wołoszyński s. 176-178
Andrzej Wolantowski (1942-1996) Ryszard W. Wołoszyński Zbigniew J. Wójcik s. 177-184
Sprawy polskie w pismach i działalności P. M. Hennina Ryszard W. Wołoszyński s. 213-231
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 2001 Ryszard W. Wołoszyński s. 217-225
Wokół autorstwa kilku dzieł francuskich o Polsce z połowy XVIII wieku : Dyplomata L. A. Duperron de Castéra, tajemniczy Jonsac, J. E. Guettard, P. M. Hennin Ryszard W. Wołoszyński s. 223-235
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 2000 r. Ryszard W. Wołoszyński s. 232-240
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 2002 Ryszard W. Wołoszyński s. 241-251
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN dedykowane profesorowi Gabrielowi Brzękowi Ryszard W. Wołoszyński s. 258-260
"Z dziejów toruńskiego czasopisma 'Thornische Wöchentliche Nachrichten und Anzeigen' (1760-1772)", Maria Dunajówna, Toruń 1960 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Maria Dunajówna (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Catherine II", Henry Vallotton, Paris 1955 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Henry Vallotton (aut. dzieła rec.) s. 409-413
"Polacy w Rosji. 1801-1830", Ryszard W. Wołoszyński, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Kalinowska Ryszard W. Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 478
Spotkanie archiwistów z historykami techniki Ryszard W. Wołoszyński s. 551-553
Konferencja o niemiecko-rosyjskich stosunkach naukowych w XVIII wieku Ryszard W. Wołoszyński s. 556-558
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Karolina Targosz-Kretowa Ryszard W. Wołoszyński s. 667-670
"Polacy w Rosji 1801-1830", Ryszard W. Wołoszyński, Warszawa 1984 : [recenzja] Grzegorz Karczmarz Ryszard W. Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 810-812