Znaleziono 17 artykułów

Jarosław Kurkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między Wschodem a Zachodem. Bernard Syruć (Siruć) 1731-1784 Jarosław Kurkowski s. 7-50
Dyskusja J. A. Jabłonowskiego z J. A. Załuskim o wartości i zadaniach polskiej historiografii Jarosław Kurkowski s. 15-58
Pijarzy w Werenowie i Lidzie (1735-1845) Jarosław Kurkowski s. 41-117
Wybitni nauczyciele i uczniowie szkoły pijarskiej w Szczuczynie (1718-1832) Jarosław Kurkowski s. 83-104
Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760) Jarosław Kurkowski s. 89-157
Do jakiego odbiorcy adresowane były "Acta Litteraria"-XVIII-wieczne "czasopismo uczone"? Jarosław Kurkowski s. 99-126
Spis zawartości czasopisma "Analecta" za lata 1992-2001 Jarosław Kurkowski s. 167-185
"Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III", Jarosław Kurkowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Jarosław Kurkowski (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego", pod red. Ludwika Piechnika, Kazimierza Puchowskiego, Kraków 1996 : [recenzja] Jarosław Kurkowski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Jan Amos Komeński i bracia czescy w 380. rocznicę przybycia do Leszna (1628-2008)", pod red. A. Koniora, Leszno 2009 : [recenzja] Jarosław Kurkowski Alojzy Konior (aut. dzieła rec.) s. 236-241
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Grzegorz Karczmarz Jarosław Kurkowski s. 244-246
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki Paweł Komorowski Jarosław Kurkowski s. 245-247
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Historii Medycyny Jarosław Kurkowski s. 390-391
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Historii Medycyny Jarosław Kurkowski s. 593-596
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Mirella Kurkowska Jarosław Kurkowski s. 807-811
Trzydziestolecie "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Jarosław Kurkowski s. 905-908
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Jarosław Kurkowski s. 908-910