Znaleziono 14 artykułów

Wojciech Narębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i działalność naukowa Zygmunta Bośniackiego w Polsce i we Włoszech Wojciech Narębski s. 57-64
Dyskusja po referacie Teresy Zaniewskiej "Szkolnictwo polskie w Szwajcarii w czasie II wojny światowej" Rita Majkowska Wojciech Narębski Jerzy Starnawski Karolina Targosz Zbigniew Wójcik Teresa Zaniewska s. 117-122
Dyskusja po referacie Andrzeja Grodzickiego "Z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Grodzicki Andrzej Kobos Jan Mietelski Janusz Mączka Wojciech Narębski Andrzej Pelczar Janusz Skoczylas Zbigniew Staliński Andrzej Strzałkowski Ewa Wyka s. 125-132
XVI Międzynarodowe Sympozjum INHIGEO. "Muzea i zbiory w historii mineralogii, geologii i paleontologii". Drezno 9-15 IX 1991 Wojciech Narębski s. 132-135
Dyskusja po referacie Anny Nadolskiej-Styczyńskiej "Kultury Afryki a działania naukowo-oświatowe Ligi Morskiej i Kolonialnej" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Janusz Kamocki Anna Kowalska-Lewicka Jacek Kukuczka Rita Majkowska Jan Mietelski Anna Nadolska-Styczyńska Wojciech Narębski Anna Spiss Adam Strzałkowski s. 206-210
XIII Sympozjum Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO) "Skały, skamieniałości i historia" we Włoszech Wojciech Narębski s. 247-250
Szkolnictwo średnie i wojskowe 2. Korpusu Polskiego Wojciech Narębski s. 263-317
"Bibliografia polskiego muzealnictwa przyrodniczego (XVIII-XX wiek)", Zbigniew Wójcik, Warszawa 2001 : [recenzja] Wojciech Narębski Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 266-268
Odnowienie doktoratu profesora Antoniego Gawła Wojciech Narębski Zbigniew J. Wójcik s. 268-270
Dyskusja po referacie Stefana Witolda Alexandrowicza "Jan Sarnicki" Stefan Witold Alexandrowicz Zbigniew Jurczak Andrzej Kobos Krzysztof Lenartowicz Wojciech Narębski Andrzej Pelczar s. 349-352
O kontaktach Maurycego Komorowicza z Gabinetem Geologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Czarnecki Wojciech Narębski s. 363-368
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Geologicznych Wojciech Narębski s. 423-425
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geologii Wojciech Narębski Zbigniew Wójcik s. 614-617
Sesja naukowa poświęcona historii nauk geologicznych Wojciech Narębski s. 854-858