Znaleziono 50 artykułów

Karolina Targosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jacob Breynius "botanicus celeberrimus" (1637-1697). Życie, powiązania międzynarodowe, dzieła i ich recepcja Karolina Targosz s. 7-84
Relacja księdza F. D. S. o Polsce czasów Jana III Sobieskiego (próba rozszyfrowania autorstwa) Karolina Targosz s. 31-62
Dyskusja po referacie Andrzeja Kajetana Wróblewskiego "Ks. prof. Andrzej Trzciński - próba rehabilitacji" Teresa Bałuk-Ulewiczowa Julian Dybiec Antoni Kleczkowski Michał Kokowski Andrzej Pelczar Andrzej Staruszkiewicz Adam Strzałkowski Karolina Targosz Andrzej Kajetan Wróblewski Alicja Zemanek s. 33-49
Mikołaj Kopernik jednym z Trzech filozofów Gorgiona? Karolina Targosz s. 49-88
Dyskusja po referacie Zbigniewa Wójcika "Z dziejów starań o powołanie Akademii Górniczej w Krakowie" Stanisław Czarniecki Julian Dybiec Antonin S. Kleczkowski Jerzy Kowalczuk Karolina Targosz s. 59-65
Z korespondencji Anny Jabłonowskiej ze Stanisławem Augustem Poniatowskim Karolina Targosz s. 69-81
Firmamentum Sobiescianum, najwspanialszy barokowy atlas nieba Karolina Targosz s. 73-98
Dyskusja po referacie Jerzego Wyrozumskiego "Karoliny Lanckorońskiej wkład do badań nad historią Polski" Julian Dybiec Antoni S. Kleczkowski Karolina Targosz Jerzy Wyrozumski s. 77-79
"Kraków w czasach Piotra Kochanowskiego", Henryk Barycz, Karolina Targosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 91
Dyskusja po referacie Andrzeja Borowskiego "Badania nad Odrodzeniem w krakowskim środowisku naukowym" Andrzej Borowski Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Andrzej Kobos Julian Maślanka Karolina Targosz s. 105-108
Dyskusja po referacie Teresy Zaniewskiej "Szkolnictwo polskie w Szwajcarii w czasie II wojny światowej" Rita Majkowska Wojciech Narębski Jerzy Starnawski Karolina Targosz Zbigniew Wójcik Teresa Zaniewska s. 117-122
Cosimo Brunetti - voyageur érudit, secrétaire du roi Jean III Sobieski Karolina Targosz s. 119-127
Ilustracje botaniczne do dzieł Jacoba Breyniusa i jego współpraca z artystami Karolina Targosz s. 133-141
Dyskusja po referacie Karoliny Targosz "Ilustracje botaniczne do dzieł Jacoba Breyniusa i jego współpraca z artystami" Julian Dybiec Andrzej Kobos Magdalena Piwocka Adam Strzałkowski Karolina Targosz Kazimierz Zarzycki s. 142-145
Firmamentum Sobiescianum - the Magnificent Baroque Atlas of the Sky Karolina Targosz Jadwiga Targosz (tłum.) s. 151-179
"Correspondance du P. Marin Mersenne religieux minime", T. 15, Paul Tannery, Paris 1983 : [recenzja] Karolina Targosz Paul Tannery (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Krakowskie posiedzenie naukowe Zespołu Historii Odrodzenia Karolina Targosz s. 219-220
Posiedzenie naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 221-222
Z pobytu na XXI Sesji zorganizowanej przez Centre Meridional des Recontres sur le XVIIe Siecle w Marsylii w dniach 19-23 czerwca 1991 r. Karolina Targosz s. 221-224
"Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach", Karolina Targosz, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 222-223
Sprawozdanie z pobytu stypendialnego Karolina Targosz s. 222-224
Sprawozdanie z konferencji naukowej Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, Zajączkowo 20-22 października 1997 r. Karolina Targosz s. 229-230
"Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych", Karolina Targosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 261-262
"Latający smok" Tita Livia Burattiniego Karolina Targosz s. 269-293
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich" Maria Bobrownicka Julian Dybiec Adam Strzałkowski Karolina Targosz Marek Ďurčanský s. 270-274
Dyskusja po referacie Anny Marciniak "Profesor Józef Witkowski (1892-1976), astronom odeski, krakowski i poznański" Henryk Brancewicz T. Zbigniew Dworak Julian Dybiec Jerzy Kreiner Anna Marciniak Jan Mietelski Konrad Rudnicki Adam Strzałkowski Karolina Targosz s. 278-290
Francuscy goście w obserwatorium Heweliusza Karolina Targosz s. 303-323
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Renata Dutkowa Karolina Targosz s. 322-323
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 378-379
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 395-396
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 405-406
Relacje Józefa Delmedigo z Polską (na marginesie rozprawy G. Altera. Dwa renesanči astronomove) Karolina Targosz G. Alter (aut. dzieła rec.) s. 419-430
Posiedzenie naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 424-426
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 466-468
Posiedzenia Naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 474-476
"Correspondance du P. Marin Mersenne religieux minime", Paul Tannery, Paris 1980 : [recenzja] Karolina Targosz Paul Tannery (aut. dzieła rec.) s. 484-488
Pobyt w Polsce prof. R. Hooykaasa Stanisław Brzozowski Karolina Targosz s. 502-504
Posiedzenie naukowe Zespołów: Historii Metodologii i Odrodzenia Karolina Targosz s. 506-507
Model "latającego smoka" Tita Livia Burattiniego i nieznane reperkusje jego projektu Karolina Targosz s. 605-612
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Karolina Targosz s. 608-609
Les "Polonica" dans la correspondance de Marin Mersenne des années 1644-1645 Karolina Targosz s. 611-622
Jedność nauki i sztuki w dziele Jana Heweliusza Karolina Targosz s. 625-648
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 661-662
Posiedzenie naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 662-663
A jednak uczony-artysta Karolina Targosz s. 698-702
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 827-828
Zebranie Ośrodka Krakowskiego Karolina Targosz s. 856
Jubileuszowa sesja naukowa w Wilanowie Jan III Sobieski - kultura artystyczna i umysłowa jego czasów Karolina Targosz s. 858
Posiedzenie naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 866-867
"Correspondance du P. Marin Mersenne reigieux minime", T. 16, Paul Tannery, Paris 1986 : [recenzja] Karolina Targosz Paul Tannery (aut. dzieła rec.) s. 1040-1047