Znaleziono 30 artykułów

Andrzej Śródka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Środowisko naukowe Tytusa Chałubińskiego w warszawskich uczelniach wyższych Andrzej Śródka s. 37-41
Dyskusja po referacie Marii Stinii "Podręczniki w gimnazjach galicyjskich w latach 1860-1918" Julian Dybiec Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 40-44
Historycy nauki w tomach XXXVII i XXXVIII Polskiego Słownika Biograficznego Andrzej Śródka s. 43-52
Dyskusja po referacie Piotra Köhlera "Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Piotr Köhler Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki Alicja Zemanek Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 94-101
Wzloty i upadki poznania układu krążenia krwi Andrzej Śródka s. 121-138
Dyskusja po referacie Jana Drausa "Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1939-1944" Stefan W. Alexandrowicz Jerzy Chmielowski Jan Draus Maria Danuta Haczewska Jerzy Kowalewski Andrzej Śródka s. 128-132
"Historia nauki polskiej. Wiek XX", pod red. Andrzeja Śródki; "Nauki o Ziemi", "Geodezja. Geofizyka. Gospodarka wodna. Geologia. Geografia. Kartografia", pod red. Zdzisława Mikulskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Zdzisław Mikulski (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 133-136
Dyskusja nad referatem Andrzeja Śródki "Wzloty i upadki poznania układu krążenia krwi" Julian Dybiec Henryk Gaertner Zdzisław Gajda Michał Kokowski Adam Strzałkowski Stefan Zamecki Alicja Zemanek Andrzej Śródka s. 138-144
Brak recepcji polskich osiągnięć w zakresie nauk medycznych w Europie i na świecie? Ryszard W. Gryglewski Andrzej Śródka s. 143-158
Kazimierz Opałek (1918-1995) jako historyk nauki Jerzy Róziewicz Andrzej Śródka s. 143-152
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki w roku 1999 Andrzej Śródka s. 145-157
"Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej", pod red. Jerzego Kucha, Andrzeja Śródki, Warszawa 1994 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jerzy Kuch (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 150-153
Dyskusja po referacie Alfreda Toczka "Środowisko historyków lwowskich w latach 1860-1918" Julian Dybiec Henryka Kramarz Rita Majkowska Jan Małecki Alfred Toczek Jerzy Wyrozumski Andrzej Śródka s. 158-165
Antoni Gluziński - a Classic of Polish Internal Medicine Andrzej Śródka s. 159-168
"Przedstawiciele nauk medycznych członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1907-1952", Andrzej Śródka, Edward Towpik, "Nowotwory", 2007, suppl. : [recenzja]. Edward Towpik (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 169
"Uczeni polscy XIX-XX stulecia", T. 4: "S-Ż", Andrzej Śródka, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 173
"Biogramy uczonych polskich", Część I: "Nauki Społeczne", Zeszyt 1: "A-J", Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Teresa Ostrowska Paweł Szczawiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 173-175
Dyskusja po referacie Jana Woleńskiego "Dwa pojęcia nauki: metodologiczne i socjologiczne" Julian Dybiec Andrzej Grodzicki Kazimierz Grotowski Henryka Kramarz Janusz Mączka Bolesław Orłowski Andrzej Pelczar Jan Woleński Andrzej Śródka s. 175-180
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 1997 Andrzej Śródka s. 179-190
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 1998 Andrzej Śródka s. 185-197
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2001 Andrzej Śródka s. 207-217
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w 1996 r. Andrzej Śródka s. 211-220
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2000 Andrzej Śródka s. 217-231
"Medycyna Nowożytna. Prace Historyczno-Medyczne", pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Śródka Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Słowo wstępne na sesji z okazji wydania trzech tomów książki "Po drogach uczonych", rozmów, które z członkami Polskiej Akademii Umiejętności przeprowadził dr Andrzej Kobos Andrzej Śródka s. 228-230
"Biogramy uczonych polskich", Część VI: "Nauki medyczne", Zeszyt 1: "A-Ł"; Zeszyt 2: "M-Z", oprac. Andrzej Śródka, Wrocław 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 240-243
Dyskusja po referacie Michała Hellera "Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym" Stefan W. Alexandrowicz Krzysztof Beiersdorf Julian Dybiec Michał Heller Jerzy Janik Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 244-251
Dyskusja po referacie Piotra Bilińskiego "Działalność Piotra Moszyńskiego w Towarzystwie Naukowym Krakowskim" Piotr Biliński Julian Dybiec Zdzisław Gajda Jan Mietelski Mieczysław Rokosz Maria Stinia Adam Strzałkowski Andrzej Śródka s. 245-254
Dyskusja po referacie Ryszarda Marciniaka "Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Ryszard Marciniak Jerzy S. Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik Andrzej Śródka s. 309-315
"Przedstawiciele nauk medycznych. Członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1907-1952", Andrzej Śródka, Edward Towpik, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Edward Towpik (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 406