Znaleziono 38 artykułów

Alicja Zemanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki najstarszych ogrodów botanicznych w Polsce (XVI-XVIII w.) Alicja Zemanek s. 3-26
Historia botaniki w Polsce : stan badań i perspektywy rozwoju Alicja Zemanek s. 31-46
Z dziejów botaniki Renesansu - padewskie inspiracje polskich zielnikarzy Alicja Zemanek s. 31-58
Dyskusja po referacie Andrzeja Kajetana Wróblewskiego "Ks. prof. Andrzej Trzciński - próba rehabilitacji" Teresa Bałuk-Ulewiczowa Julian Dybiec Antoni Kleczkowski Michał Kokowski Andrzej Pelczar Andrzej Staruszkiewicz Adam Strzałkowski Karolina Targosz Andrzej Kajetan Wróblewski Alicja Zemanek s. 33-49
Wkład Antoniego Rehmana (1840-1917) w rozwój polskiej geografii roślin Bogdan Zemanek Alicja Zemanek s. 51-66
Początki ekologii w czasach Renesansu : kolekcja akwarel Libri picturati (A 18-30) Andrea Ubrizsy Savoia Bogdan Zemanek Alicja Zemanek s. 87-122
Dyskusja po referacie Stefana Witolda Alexandrowicza "Polskie korzenie Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA)" Stefan Witold Alexandrowicz Michał Kokowski Jerzy S. Pawłowski Adam Strzałkowski Alicja Zemanek s. 87-89
Dyskusja po referacie Piotra Köhlera "Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Piotr Köhler Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki Alicja Zemanek Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 94-101
"The Botanical Garden of Padua 1545-1995", pod red. Alessandro Minelli, Venice 1995 : [recenzja] Alicja Zemanek Alessandro Minelli (aut. dzieła rec.) s. 114-116
Historia botaniki i archeobotanika w poszukiwaniu danych o użytkowaniu roślin w średniowiecznym Krakowie Krystyna Wasylikowa Alicja Zemanek s. 123-138
Dyskusja nad referatem Andrzeja Śródki "Wzloty i upadki poznania układu krążenia krwi" Julian Dybiec Henryk Gaertner Zdzisław Gajda Michał Kokowski Adam Strzałkowski Stefan Zamecki Alicja Zemanek Andrzej Śródka s. 138-144
"An Ancient Egyptian Herbal", Lise Manniche, London 1989 : [recenzja] Alicja Zemanek Lise Maaniche (aut. dzieła rec.) s. 142-143
Studia nad Zielnikiem (1613) Syreniusza Alicja Zemanek s. 157-158
Utworzenie Muzeum Botanicznego i Pracowni Historii botaniki im. Jadwigi Dyakowskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Alicja Zemanek s. 158-159
Dziesięć lat Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego Alicja Zemanek s. 159-165
"Habent sua fata Libelli" czyli uwagi o egzemplarzach Zielnika (1613) Syreniusza zachowanych w Polsce Krzysztof Rostański Alicja Zemanek s. 159-188
Uroczyste posiedzenie Krakowskiego Oddziału PTB w 60-tą rocznicę śmierci Józefa Rostafińskiego (1850-1928) Alicja Zemanek s. 162-163
Sesja naukowa Przyroda - nauka - kultura (Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w.), Kraków, 26-27 czerwca 2000 Alicja Zemanek s. 163-167
Forum Mendlowskie 1995, Brno 14-16 lipca (w 130-lecie opublikowania pracy Grzegorza Mendla) Alicja Zemanek s. 166-168
Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki i 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ pt. "Naukowe Szkoły Botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania" (Kraków, 27-28 września 2003) Kamil Kulpiński Alicja Zemanek s. 168-175
450 lat najstarszego Ogrodu Botanicznego (Międzynarodowe Sympozjum "Ogrody botaniczne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", Padwa, 29-30 czerwiec, 1995) Alicja Zemanek s. 168-172
Jubileusz 80-lecia Instytutu Botaniki UJ oraz 40-lecia Instytutu Botaniki PAN (Kraków, 29 września - 2 października 1993 r.) Alicja Zemanek s. 173-175
"Hendrik Adriaan Van Reede Tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany", J. Heniger, Rotterdam-Boston 1986 : [recenzja] Alicja Zemanek J. Heniger (aut. dzieła rec.) s. 175-176
Historia botaniki w czasie synpozjum Plants and people - economic botany in northern Europe (800-1800 AD) (Edynburg, 24-27 września 1993) Alicja Zemanek s. 177-178
O symbiozie nauki i sztuki w czasach Renesansu - kolekcja obrazów roślin ze zbioru "Libri picturati" A. 18-30 Alicja Zemanek s. 181-207
Rękopisy rosyjskich przekładów Zielnika (1613) Syreniusza w Petersburgu Władimir Briuchin Alicja Zemanek s. 189-196
Wspomnienie o pani profesor Jadwidze Dyakowskiej (1905-1992) Alicja Zemanek s. 193-198
Odnalezienie prawdopodobnych śladów pierwszego polskiego zielnika królewny Anny Wazówny Alicja Zemanek s. 197-206
Wystawa dawnej ilustracji w Bibliotece Jagiellońskiej (Kraków, 22 VI-15 VII 1995) Alicja Zemanek s. 201-205
Refleksje nad historią biologii w czasie XX Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki (Liège, 20-26 lipca 1997) Alicja Zemanek s. 202-204
Karol Linneusz (1707-1778) w trzechsetną rocznicę narodzin Jerzy Pawłowski Alicja Zemanek s. 205-223
"Frontier botanist: William Starling Sulivant's Flowering-Plant Botany of Ohio (1830-1850). A Contribution from The Ohio State University Herbarium", Ronald L. Stuckey, Marvin L. Roberts, Columbus 1991 : [recenzja] Alicja Zemanek Marvin L. Roberts (aut. dzieła rec.) Ronald L. Stuckey (aut. dzieła rec.) s. 206-208
Dyskusja po referacie Alicji Zemanek "O symbiozie nauki i sztuki w czasach Renesansu" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Zdzisław Gajda Wincenty Kilarski Andrzej Kobos Henryka Kramarz Adam Strzałkowski Alicja Zemanek s. 207-212
Zebranie Sekcji Historii Botaniki w czasie 49 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kielce 1-5 września 1992 r.) Alicja Zemanek s. 221-222
"Genetic Prehistory in Selective Breding: a prelude to Mendel", Roger J. Wood, Vítězslav Orel, Oxford-New York 2001 : [recenzja] Alicja Zemanek Vítězslav Orel (aut. dzieła rec.) Roger J. Wood (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Sesja naukowa Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych, Kraków, 2-3 czerwca 2000 Zofia Pawlikowska-Brożek Alicja Zemanek s. 280-283
"Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku", Anna Trojanowska, Warszawa 2008 : [recenzja] Alicja Zemanek Anna Trojanowska (aut. dzieła rec.) s. 301-304
Sesja naukowa "Przyroda - Nauka - Kultura II (W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki)" (Kraków, 23-24 września 2005) Alicja Zemanek s. 349-354