Znaleziono 141 artykułów

Stefan Zamecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Stefan Zamecki s. 5-7
Powstanie chemicznej teorii atomistyczno-molekularnej Johna Daltona (1793-1810) Stefan Zamecki s. 7-48
W kręgu interpretacji i polemik wokół chemicznej teorii atomistyczo-molekularnej (1807-1840) Stefan Zamecki s. 7-56
Wprowadzenie Stefan Zamecki s. 7
Od Redakcji Stefan Zamecki s. 7
Z badań nad dziejami chemicznej atomistyki. W 150-lecie śmierci Jönsa Jacoba Berzeliusa (1779-1848) Stefan Zamecki s. 9-26
Kilka uwag na temat tzw. polskiej szkoły filozofii medycyny Stefan Zamecki s. 25-33
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1988 Stefan Zamecki s. 93-109
Na marginesie książki "From Chemical Philosophy to Theoretical Chemistry. Dynamics of Matter and Dynamics of Disciplines, 1800-1950", Mary Jo Nye, Berkeley 1993 Stefan Zamecki Mary Jo. Nye (aut. dzieła rec.) s. 97-124
Eugeniusz Geblewicz (1904-1974) Stefan Zamecki s. 105-108
Mendeleev's First Periodic Table in Its Methodological Aspect Stefan Zamecki s. 107-126
Komentarze stechiometrycznych koncepcji Williama Higginsa Stefan Zamecki s. 109-144
"Kazimierz Twardowski - współtwórca Brentanowskiego programu filozofii", Janusz Czerny, Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Stefan Zamecki Janusz Czerny (aut. dzieła rec.) s. 109-116
Od medycznego nauczania w XVII w. do Portugalskiego Towarzystwa Chemicznego na początku XX w. Antonio M. Amorim Da Costa Stefan Zamecki (tłum.) s. 115-147
"Chemists through the years", Part 1-2, Douglas Servant, London 1994 : [recenzja] Stefan Zamecki Douglas Servant (aut. dzieła rec.) s. 116-118
"Psychologia Władysława Witwickiego", Teresa Rzepa, Poznań 1991 : [recenzja] Stefan Zamecki Teresa Rzepa (aut. dzieła rec.) s. 116-124
Brytyjski przewodnik z historii subdziedziny chemii Stefan Zamecki s. 119-130
"Fiłosofskije problemy sowremiennoj chimii", N. I. Rodnyj, J. I. Sołowiew, Moskwa 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki N. I. Rodnyj (aut. dzieła rec.) J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 119-123
"Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim", Janusz Skarbek, Wrocław 1968 : [recenzja] Stefan Zamecki Janusz Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Stranicy istorii nauki i tiechniki", W. A. Kirillin, Moskwa 1989 : [recenzja] Stefan Zamecki W. A. Kirillin (aut. dzieła rec.) s. 122-127
"Teaching the History of Chemistry. A Symposium", George B. Kauffman, Budapest 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki George B. Kauffman (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Przyrodoznawstwo i materializm przyrodniczy w XIX wieku", Adam Synowiecki, Gdańsk 2000 : [recenzja] Stefan Zamecki Adam Synowiecki (aut. dzieła rec.) s. 123-128
Pierwszy układ okresowy pierwiastków D. I. Mendelejewa w metodologicznym aspekcie Stefan Zamecki s. 125-144
"Polish Scientific Philosophy: The Lvov-Warsaw School", Francesco Coniglione, Roberto Poli, Jan Woleński, Amsterdam-Atlanta 1993 : [recenzja] Stefan Zamecki Francesco Coniglione (aut. dzieła rec.) Roberto Poli (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 128-131
"Eighteenth-Century Chemistry as an Investigative Enterprise. Five Lectures delivered at the International Summer School in History of Science Bologna, August 1988", Frederic Lawrence Holmes, Berkeley 1989 : [recenzja] Stefan Zamecki Frederic Lawrence Holmes (aut. dzieła rec.) s. 130-136
"Paweł Iwanowicz (Paul) Walden. 1863-1957", J. P. Stradyń, J. I. Sołowiew, Moskwa 1988 : [recenzja] Stefan Zamecki J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) J. P. Stradyń (aut. dzieła rec.) s. 132-138
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1992 Stefan Zamecki s. 138-152
Dyskusja nad referatem Andrzeja Śródki "Wzloty i upadki poznania układu krążenia krwi" Julian Dybiec Henryk Gaertner Zdzisław Gajda Michał Kokowski Adam Strzałkowski Stefan Zamecki Alicja Zemanek Andrzej Śródka s. 138-144
Na marginesie książki Lose, John. Wprowadzenie do filozofii nauki. Warszawa 2001 Stefan Zamecki John Lose (aut. dzieła rec.) s. 139-158
"Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa", G. E. Lloyd, Warszawa 1998 : [recenzja] Stefan Zamecki G. E. Lloyd (aut. dzieła rec.) s. 141-147
"Woprosy Istorii Jestwiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1991 Stefan Zamecki s. 143-154
Na marginesie książki Złota Księga Wydziału Chemii. T. 1 pod redakcją Elżbiety Szczepaniec-Cięciak. Kraków 2000 Stefan Zamecki Elżbieta Szczepaniec-Cięciak (aut. dzieła rec.) s. 143-158
Problematyka historii subdziedziny chemia w latach 1956-2005 na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Stefan Zamecki s. 143-164
"Medycyna Nowożytna" - propozycje i wykonanie Stefan Zamecki s. 146-166
Na marginesie książki ... Stefan Zamecki s. 147-164
"Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki", Andrzej Siemianowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Stefan Zamecki Andrzej Siemianowski (aut. dzieła rec.) s. 150-160
"The Making of the Chemist. The Social History of Chemistry in Europe, 1789-1914", David Knight, Helge Kragh, Cambridge 1998 : [recenzja] Stefan Zamecki David Knight (aut. dzieła rec.) Helge Kragh (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Pozytywistyczna teoria wiedzy", Janusz Skarbek, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Zamecki Janusz Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 151-160
"Pan Prezydent. Rzecz o Ignacym Mościckim", pod red. Marka Piotrowskiego, Ciechanów 1996 : [recenzja] Stefan Zamecki Marek Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1987 Stefan Zamecki s. 155-160
"Józef Zawadzki. Zarys życia i działalności", Wiesław Kawecki, Warszawa 1996 : [recenzja] Stefan Zamecki Wiesław Kawecki (aut. dzieła rec.) s. 156-161
"Uczenije o pieriodicznosti i uczenije o radioaktiwnosti", D. N. Trifonow, A. N. Kriwomazow, J. I. Lisniewski, Moskwa 1974 : [recenzja] Stefan Zamecki A. N. Kriwomazow (aut. dzieła rec.) J. I. Lisniewski (aut. dzieła rec.) D. N. Trifonow (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Fiedor Fiedorowicz Bejlsztejn 1838-1906", Ludmiła Anatoljewna Szmulewicz, Jusuf Sulejmanowicz Musabiekow, Moskwa 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki Jusuf Sulejmanowicz Musabiekow (aut. dzieła rec.) Ludmiła Anatoljewna Szmulewicz (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Filozofia a nauki przyrodnicze w kontrowersjach marksistowskich lat 1908-1932", Kazimierz Ochocki, Warszawa 1970 : [recenzja] Stefan Zamecki Kazimierz Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Na marginesie książki - „Istorija organiczeskoj chimii”, G. W. Bykow, Moskwa 1976 Stefan Zamecki Gieorgij W. Bykow (aut. dzieła rec.) s. 161-176
"The Royal Society of Chemistry: The First 150 Years", David H. Whiffen, Donald H. Hey, London 1991 : [recenzja] Stefan Zamecki Donald H. Hey (aut. dzieła rec.) David H. Whiffen (aut. dzieła rec.) s. 161-164
Na marginesie książki Jeszke, Jaromir. W poszukiwaniu paradygmtu polskiej historiografii medycznej Stefan Zamecki Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 163-186
"Od alchemii do chemii kwantowej. Zarys historii rozwoju chemii", Wróścisława Bergandy, Poznań 1997 : [recenzja] Stefan Zamecki Wróśćisława Bergandy (aut. dzieła rec.) s. 164-174
"Nauka grecka po Arystotelesie", G. E. Lloyd, Warszawa 1998 : [recenzja] Stefan Zamecki G. E. Lloyd (aut. dzieła rec.) s. 165-175
Uroczystości 150 rocznicy powstania Royal College of Chemistry Stefan Zamecki s. 165-166
"Problemy klasyfikowania pierwiastków chemicznych w XIX wieku. Studium historyczno-metodologiczne", Stefan Zamecki, Warszawa 1992 : [recenzja] Rajmund Sołoniewicz Stefan Zamecki (aut. dzieła rec.) s. 168-175
"A Brief History of Science", A. Rupert Hall, Marie Boas Hall, Iowa 1988 : [recenzja] Stefan Zamecki A. Rupert Hall (aut. dzieła rec.) Marie Boas Hall (aut. dzieła rec.) s. 169-171
Na marginesie książki : Marcin Dolecki: "Znaczenie prac Ludwika Brunera (1871-1913) dla rozwoju chemii fizycznej" Stefan Zamecki Marcin Dolecki (aut. dzieła rec.) s. 171-186
"Ciepnyje rieakcii. Istoriczeskij aspiekt", N. M. Emanuel, G. J. Zaikow, W. A. Kricman, Moskwa 1989 : [recenzja] Stefan Zamecki N. M. Emanuel (aut. dzieła rec.) W. A. Kricman (aut. dzieła rec.) G. J. Zaikow (aut. dzieła rec.) s. 172-184
"The Periodic System of Chemical Elements. A History of the First Hundred Years", J. W. van Spronsen, Amsterdam 1969 : [recenzja] Stefan Zamecki J. W. van Spronsen (aut. dzieła rec.) s. 173-179
"Dialektika razwitija chimii", W. I. Kuzniecow, Moskwa 1973 : [recenzja] Stefan Zamecki W. I. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 178-184
"Złota Księga Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom 2. Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspomnienia studentów i absolwentów", pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Krystyny Łopaty, Kraków 2008 : [recenzja] Stefan Zamecki Elżbieta Szczepaniec-Cięciak (aut. dzieła rec.) Krystyna Łopata (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Semiotyka polska 1894-1969", Jerzy Pelc, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 181
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1983 Stefan Zamecki s. 181-187
Na marginesie książki: "Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny" pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki Wrocław 2005 Stefan Zamecki Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 185-202
Roman Sylwester Bugaj (1922-2009) Stefan Zamecki s. 187-199
Ewolucja chemii w Europie. Raport końcowy Stefan Zamecki s. 189-195
"Nikołaj Siemienowicz Kurnakow: 1860-1941", J. I. Sołowiew, Moskwa 1986 : [recenzja] Stefan Zamecki J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Historia - kultura - metafora. Powstanie nieklasycznej historii historiografii", Wojciech Wrzosek, Wrocław 1995 : [recenzja] Stefan Zamecki Wojciech Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 191-196
"Tło filozoficzne nauki polskiej. Od odzyskania niepodległości do stalinowskiego Pierwszego Kogresu Nauki Polskiej. Przegląd stanowisk", Stanisław Borzym, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Zamecki Stanisław Borzym (aut. dzieła rec.) s. 192-195
Na marginesie książki B. M. Kiedrowa : Mirowaja nauka i Mendelejew. K istorii storudniczestwa fizikow i chemikow Rossii (SSRR), Wielikobritanii i SSzA. Moskwa 1983 Stefan Zamecki Bonifacij M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 197-208
Wizyta dra J. W. van Spronsena w Polsce Stefan Zamecki s. 199-200
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1990 Stefan Zamecki s. 199-221
Na marginesie książki Słowiew J. I.; Kurinnoj, W. I. Jakob Berzelius. Żizn i diejatielnost. Moskwa 1980 Stefan Zamecki W. I. Kurinnoj (aut. dzieła rec.) J. I. Słowiew (aut. dzieła rec.) s. 201-212
Na marginesie książki Rolewski, Jarosław. Nowa metafizyka Kanta. Toruń 2002 Stefan Zamecki Stefan Rolewski (aut. dzieła rec.) s. 203-214
"Alchemy and Chemistry in the 16th and 17th Centuries", Piyo Rattansi, Antonio Clericuzio, Dordrecht-London 1994 : [recenzja] Stefan Zamecki Antonio Clericuzio (aut. dzieła rec.) Piyo Rattansi (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"The history of analytical chemistry", F. Szabadváry, A. Robinson, [w:] "Comprehensive Analytical Chemistry", Vol. X, G. Svehla, Amsterdam-Oxford-New York 1980 : [recenzja] Stefan Zamecki A. Robinson (aut. dzieła rec.) F. Szabadváry (aut. dzieła rec.) s. 205-211
Adam Stanisław Synowiecki (1929-2000) Stefan Zamecki s. 207-226
Powstanie Sekcji Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego Stefan Zamecki s. 208-209
Na marginesie rozprawy Znaniecki, Florian. Przedmiot i zadania nauki o wiedzy. Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, 1925 tom V Stefan Zamecki Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 211-240
Sprawozdanie z konferencji historyków subdziedziny chemii w Dublinie Stefan Zamecki s. 212-213
Informacja o pracach Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych Instytutu Historii Nauki PAN (lata 2001-2003 w Warszawie) Kalina Bartnicka Barbara Kuźnicka Józef Miąso Stefan Zamecki s. 213-215
Zarys historiografii chemii węglowodanów Zachar Jefimowicz Gielman Stefan Zamecki (tłum.) s. 213-245
"Z historii chemii", Jan Sikora, Warszawa 1977 : [recenzja] Stefan Zamecki Jan Sikora (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Powstanie koncepcji atomistyczno-molekularnych. Studium historyczno-metodologiczne", Stefan Zamecki, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Stefan Zamecki (aut. dzieła rec.) s. 223
Sprawozdanie z konferencji historyków subdziedziny chemii w Delfach Stefan Zamecki s. 225-226
Na marginesie książki: Lucio Russo: "Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna" Kraków 2005 Stefan Zamecki Lucio Russo (aut. dzieła rec.) s. 225-237
Na marginesie książki: "Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii" Stefan Zamecki Grzegorz A. Dominiak (aut. dzieła rec.) Janusz Ostoja-Zagórski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 229-248
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1982 Stefan Zamecki s. 231-235
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i tiechniki" - rocznik 1981 Stefan Zamecki s. 233-238
"Ewolucija form graficzeskogo izobrażenija pieriodiczeskoj sistiemy elemientow", Irina Andrejewna Pietrowa, Moskwa 1985 : [recenzja] Stefan Zamecki Irina Andrejewna Pietrowa (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Klasyfikacja pierwiastków chemicznych a prawo okresowości Dymitra Mendelejewa : w setną rocznicę odkrycia prawa okresowości w chemii Stefan Zamecki s. 233-258
Na marginesie książki Czarnocka, Małgorzata. Podmiot poznania a nauka. Wrocław 2003 Stefan Zamecki Małgorzata Czarnocka (aut. dzieła rec.) s. 235-256
Posiedzenie Pracowni Historii Nauk Ścisłych Stefan Zamecki s. 242-243
"Wielkie eksperymenty naukowe", Rom Harré, Warszawa 1991 : [recenzja] Stefan Zamecki Rom Harré (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Uwagi na temat historiografii dziedziny nauki Stefan Zamecki s. 247-260
"Ideas in Chemistry. A History of the Science", David Knight, London 1992 : [recenzja] Stefan Zamecki David Knight (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"Jubileusz 50-lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 1955-2005", pod red. Zbigniewa Wielogórskiego, Warszawa 2005 : [recenzja] Stefan Zamecki Zbigniew Wielogórski (aut. dzieła rec.) s. 265-273
"Philosophy in Science", Teresa Grabińska, Wrocław 2003 : [recenzja] Stefan Zamecki Teresa Grabińska (aut. dzieła rec.) s. 276-281
Z prac Komisji Historii Nauki PAU w Krakowie Stefan Zamecki s. 279-280
Metodologiczne aspekty odkrycia praw stechiometrycznych : subdziedzina chemii na przełomie XVIII i XIX w. Stefan Zamecki s. 285-312
Historyk subdziedziny 'chemia' jako reprezentant kultury badającej. I Stefan Zamecki s. 287-295
Na marginesie książki: Denis Alexander, Robert S. White: "Nauka blisko wiary. Nowe wyzwania etyczne" Stefan Zamecki Denis Alexander (aut. dzieła rec.) Robert S. White (aut. dzieła rec.) s. 289-299
"Jubileusz 40-lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1955-1995)", pod red. Zbigniewa Wielogórskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Zamecki Zbigniew Wielogórski (aut. dzieła rec.) s. 296-302
"Kronika. 50 lat Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk", J. Bielecka-Mądry, T. Bronikowski, W. Pasiuk-Bronikowska, M. Cieślak, S. M. Filipek, J. Flis, J. Herbich, A. Jabłoński, Z. Karpiński, R. Kołos, K. Suwińska, A. W. Szafrański, W. Zielenkiewicz, P. Żółtowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Stefan Zamecki J. Bielecka-Mądry (aut. dzieła rec.) T. Bronikowski (aut. dzieła rec.) M. Cieślak (aut. dzieła rec.) S. M. Filipek (aut. dzieła rec.) J. Flis (aut. dzieła rec.) J. Herbich (aut. dzieła rec.) A. Jabłoński (aut. dzieła rec.) Z. Karpiński (aut. dzieła rec.) R. Kołos (aut. dzieła rec.) W. Pasiuk-Bronikowska (aut. dzieła rec.) K. Suwińska (aut. dzieła rec.) A. W. Szafrański (aut. dzieła rec.) W. Zielenkiewicz (aut. dzieła rec.) P. Żółtowski (aut. dzieła rec.) s. 311-319
Chemiczny Instytut Badawczy w Warszawie w okresie międzywojennym (1922-1939) Stefan Zamecki s. 329-342
"The British Journal for the History of Science" - rocznik 1986 Stefan Zamecki s. 343-356
"D. I. Mendelejew i fizikochimiczeskije nauki", A. A. Makarenia, Moskwa 1972 : [recenzja] Stefan Zamecki A. A. Makarenia (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Nikołaj Alieksandrowicz Morozow uczonyj-encyklopedist", Moskwa 1982 : [recenzja] Stefan Zamecki s. 379-384
"D. I. Mendelejew w wospominanijach sowriemiennikow", pod red. A. A. Makarenii, I. N. Filimonowej, Moskwa 1969 : [recenzja] Stefan Zamecki I. N. Filimonowa (aut. dzieła rec.) A. A. Makarenia (aut. dzieła rec.) s. 393-397
Praca doktorska o problemach metodologicznych odkryć Lavoisiera Stefan Zamecki s. 398-399
Posiedzenie Pracowni Historii Nauk Ścisłych Stefan Zamecki s. 400
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku Stefan Zamecki s. 408-409
Florian Znaniecki Colloquium "Rzeczywistość Kulturowa: poznanie i działanie" Stefan Zamecki s. 409-410
Na marginesie książki Ewolucija idiej D. I. Mendelejewa w sowriemiennoj chimii. Leningrad 1984 Stefan Zamecki L. S. Ilicz (aut. dzieła rec.) B. P. Nikolski (aut. dzieła rec.) s. 445-457
Z działalności Pracowni Historii Nauk Ścisłych Stefan Zamecki s. 469-470
Uroczyste posiedzenie poświęcone pamięci Wojciecha Świętosławskiego Stefan Zamecki s. 485-487
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1985 Stefan Zamecki s. 488-493
"Gławy iz istorii organiczeskoj chimii", Moskwa 1975 : [recenzja] Stefan Zamecki s. 505-510
"Podstawowe prawa chemii - ewolucja poglądów", Wladimir Iwanowicz Kuzniecow, Warszawa 1970 : [recenzja] Stefan Zamecki Wladimir Iwanowicz Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 556-560
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1986 Stefan Zamecki s. 563-571
U źródeł badań termochemicznych Stefan Zamecki s. 579-598
"Wilhelm Ostwald, Chemiker, Wissenschaftstheoretiker, Organisator", Jan-Peter Domachke, Peter Lewandrowski, Leipzig-Jena-Berlin 1982 : [recenzja] Stefan Zamecki Jan-Peter Domachke (aut. dzieła rec.) Peter Lewandrowski (aut. dzieła rec.) s. 581
"Stanowlenije nauki i naucznych kollektiwow Pribałtiki. Tiezisy dokładow XIV Pribałtiskoj konferencii po istorii nauki", pod red. J. P. Stradynia, Ryga 1985 : [recenzja] Stefan Zamecki J. P. Stradyń (aut. dzieła rec.) s. 583
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1984. Przegląd treści Stefan Zamecki s. 584-590
"Jeszcze jedno życie", Alicja Dorabialska, Warszawa 1972 : [recenzja] Stefan Zamecki Alicja Dorabialska (aut. dzieła rec.) s. 590-592
Posiedzenie Komisji do Spraw Upowszechniania i Nauczania Historii Nauki i Techniki Stefan Zamecki s. 604-607
"Dmitrij Iwanowicz Miendielejew. Bibliograficzeskij ukazatiel trudow po pieriodiczekomu zakonu i obszczim woprosam chimii i fiziki", Leningrad 1969 : [recenzja] Stefan Zamecki s. 617-623
Wspomnienie o Annie Mierzeckiej (1919-1970) Stefan Zamecki s. 623-628
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1989 Stefan Zamecki s. 625-633
W sprawie badań historii subdziedziny chemii Stefan Zamecki s. 633-646
Uroczystość nadania imienia prof. dra Wojciecha Świętosławskiego auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Stefan Zamecki s. 633-635
Na marginesie książki: A history of Platinum and its Allied Metals Stefan Zamecki Leslie B. Hunt (aut. dzieła rec.) Donald McDonald (aut. dzieła rec.) s. 647-664
"Rutherford Recollections of the Cambridge Days", Mark Oliphant, Amsterdam-London-New York 1972 : [recenzja] Stefan Zamecki Mark Oliphant (aut. dzieła rec.) s. 671-672
"Wojciech Świętosławski. His Life and Scientific Work", Alicja Dorabialska, Warszawa 1974 : [recenzja] Stefan Zamecki Alicja Dorabialska (aut. dzieła rec.) s. 754-756
"Osobowość chemii", Danuta Sobczyńska, Poznań 1984 : [recenzja] Stefan Zamecki Danuta Sobczyńska (aut. dzieła rec.) s. 787-791
"Zarys historii rozwoju kalorymetrii", W. Zielenkiewicz, Zakopane 1976 : [recenzja] Stefan Zamecki W. Zielenkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 787
"Sztuczne złoto", Klaus Hoffmann, Warszawa 1985 : [recenzja] Stefan Zamecki Klaus Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 791-793
"Studies in the History of Chemistry", Harold Hartley, Oxford 1971 : [recenzja]