Znaleziono 10 artykułów

Jan Draus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co z uniwersytetem? Jan Draus Wojciech Falkowski Jarosław Gowin Karol Musioł Marek Przybylski Tadeusz Sławek Ryszard Tadeusiewicz Marta Wyka Michał Śliwa s. 15-37
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1939-1944 Jan Draus s. 105-128
Dyskusja po referacie Jana Drausa "Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1939-1944" Stefan W. Alexandrowicz Jerzy Chmielowski Jan Draus Maria Danuta Haczewska Jerzy Kowalewski Andrzej Śródka s. 128-132
Polskie ośrodki naukowe na Bliskim i Środkowym Wschodnie w latach 1941-1950 Jan Draus s. 133-169
Kształtowanie się konspiracyjnych władz oświatowych na terenie wschodniej Rzeszowszczyzny w latach 1939-1944 Jan Draus s. 157-176
"Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946: portret kresowej uczelni", Jan Draus, Kraków 2007 : [recenzja] Władysław Szulakiewicz Jan Draus (aut. dzieła rec.) s. 169-172
Aresztowanie profesora Ludwika Chmaja w świetle materiałów archiwalnych z 1944/45 roku Jan Draus Leszek Zasztowt s. 173-202
"Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni", Jan Draus, Kraków 2007 : [recenzja] Dorota Zamojska Jan Draus (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Działalność oświatowa Łukasza Kurdybachy w latach 1940-1946 Jan Draus s. 211-228
"Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?", Wojciech J. Cynarski : [recenzja] Jan Draus Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 272-273