Znaleziono 9 artykułów

Jerzy Kowalewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język polski (nie)jako obcy : wyzwania nowej dekady Jerzy Kowalewski s. 55-75
Interakcja języka i kultury w dydaktyce języka polskiego jako obcego na Ukrainie = Interation between language and culture in teaching Polish as a foreign language in Ukraine Jerzy Kowalewski s. 79-99
Językowy obraz świata zamknięty w składni? Hipotezy na podstawie badań błędów popełnianych w pracach pisemnych przez uczących się języka polskiego na Ukrainie Jerzy Kowalewski s. 83-91
Teksty kultury w praktycznej realizacji programu kulturowego Jerzy Kowalewski s. 107-114
Dyskusja po referacie Jana Drausa "Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1939-1944" Stefan W. Alexandrowicz Jerzy Chmielowski Jan Draus Maria Danuta Haczewska Jerzy Kowalewski Andrzej Śródka s. 128-132
Nauczanie kultury polskiej jako obcej - stan obecny : próba polemiki Jerzy Kowalewski s. 159-175
Lektorat jako tekst kultury rozważania na tle założeń programu kulturowego Jerzy Kowalewski s. 191-197
"„Mój wszechświat uczyniony” : o poezji Janusza Szubera", Tomasz Cieślak-Sokołowski, Kraków 2004; "Dramat istnienia - o poezji Janusza Szubera", Jerzy Kowalewski, Krosno 2005 : [recenzja] Andrzej Sulikowski Tomasz Cieślak-Sokołowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowalewski (aut. dzieła rec.) s. 262-267
Czy kultury można nauczyć? Aleksandra Achtelik Jerzy Kowalewski (aut. dzieła rec.) s. 379-382