Znaleziono 5 artykułów

Elżbieta Szczepaniec-Cięciak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja po referacie Juliana Dybca "Studia zagraniczne Polaków w latach 1795-1918 i wydawnictwo raportów o ich przebiegu" Julian Dybiec Zdzisław Gajda Wincenty Kilarski Antoni S. Kleczkowski Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Stanisław Zwolski Bronisław Średniawa s. 74-78
Dyskusja po referacie Piotra Köhlera "Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Piotr Köhler Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki Alicja Zemanek Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 94-101
Na marginesie książki Złota Księga Wydziału Chemii. T. 1 pod redakcją Elżbiety Szczepaniec-Cięciak. Kraków 2000 Stefan Zamecki Elżbieta Szczepaniec-Cięciak (aut. dzieła rec.) s. 143-158
"Złota Księga Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom 2. Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspomnienia studentów i absolwentów", pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Krystyny Łopaty, Kraków 2008 : [recenzja] Stefan Zamecki Elżbieta Szczepaniec-Cięciak (aut. dzieła rec.) Krystyna Łopata (aut. dzieła rec.) s. 181-184
Dzieło Profesora Zdzisława Wojtaszka po latach Jerzy Dubowy Halina Kuzyk Elżbieta Szczepaniec-Cięciak s. 343-358