Znaleziono 26 artykułów

Piotr Köhler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia Zielnika Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w latach 1780-1910 Piotr Köhler s. 7-60
Badania Józefa Jundziłła nad florą Litwy po 1830 : (w świetle nieznanych materiałów rękopiśmiennych) Piotr Köhler s. 43-74
Publikacje botaniczne Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności a badania bioróżnorodności flory Polski Piotr Köhler s. 49-62
Biblioteka naukowa Józefa Jundziłła (1794-1877) Piotr Köhler s. 63-84
Edward Tangl (1848-1905) Piotr Köhler s. 75-102
Historia Zielnika Instytutu Botaniki UJ Piotr Köhler s. 77-104
Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952) Piotr Köhler s. 79-94
Józef Jundziłł (1794-1877) : materiały do biografii Piotr Köhler s. 83-118
Łysenkizm w botanice polskiej Piotr Köhler s. 83-161
Ankieta Józefa Rostafińskiego z 1883 roku dotycząca ludowego nazewnictwa i użytkowania roślin w Polsce Piotr Köhler s. 89-119
Rośliny z terenu Białorusi w zielniku Józefa Jundziłła Piotr Köhler s. 93-102
Dyskusja po referacie Piotra Köhlera "Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Piotr Köhler Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki Alicja Zemanek Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 94-101
Zielniki botaników ośrodka wileńskiego z lat 1780-1840 w Kijowie, Krakowie i Wilnie Piotr Köhler s. 109-116
Z dziejów Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Krakowskie Towarzystwo Botaniczne 1922 r.) Piotr Köhler s. 145-164
Sesja interdyscyplinarna Pogranicze nauk botanicznych i humanistycznych jako obszar inspiracji badawczych (Warszawa, 27 maja 1998 r.) Piotr Köhler s. 183-185
Zarys historii zielnika roślin naczyniowych Lubelszczyzny Zakładu Systematyki Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (LBL) w Lublinie (do 2003 r.) Piotr Köhler s. 191-216
Ikonografia botaniczna w spuściźnie Antoniego Wrzoska (1908-1983) Piotr Köhler Tomasz Skrzyński s. 197-218
Sesja Współczesny rzut oka na początki ochrony przyrody w Polsce (Warszawa, 21 grudnia 1998 r.) Piotr Köhler s. 203-205
Historia botaniki w obradach 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Piotr Köhler s. 205-207
Zebranie Sekcji Historii Botaniki podczas 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kraków, 26.06.-1.07.1995 r. Piotr Köhler s. 223-225
"Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 130 lat tradycji (1873-2003)", Piotr Köhler, Kraków 2006 : [recenzja] Ewelina Tylińska Piotr Köhler (aut. dzieła rec.) s. 250-253
Historia botaniki podczas 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Szczecinie (3-9 września 2007) Piotr Köhler s. 251-253
"Zielnik Józefa Jundziłła", Piotr Köhler, Kraków 1995 : [recenzja] Tomasz Majewski Piotr Köhler (aut. dzieła rec.) s. 280-281
Historia botaniki w obradach 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Piotr Köhler s. 284-285
Józefa Rostafińskiego Odezwa do nie botaników o zbieranie ludowych nazw roślin i udział w niej Marii Twardowskiej Piotr Köhler Alicja Piekiełko-Zemanek s. 471-480
Liście i inne zielone części dziko rosnących roślin w pożywieniu mieszkańców ziem polskich na podstawie ankiet Józefa Rostafińskiego (XIX w.) i Józefa Gajka (XX w.) Piotr Köhler Łukasz Łuczaj s. 733-770