Znaleziono 30 artykułów

Henryk Gaertner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prof. dr hab. Marek Sych. Seria: Ze skarbca wspomnień", Kraków 2015 : [recenzja] Henryk Gaertner s. 111
"Cudowny lek. Robert Koch, Ludwik Pasteur i prątki gruźlicy", Thomas Goetz, Kraków 2015 : [recenzja] Henryk Gaertner Thomas Goetz (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Doc. dr med. Jerzy Drozdowski. Seria: Ze skarbca wspomnień", Kraków 2015 : [recenzja] Henryk Gaertner s. 113-114
"Krakowski Ośrodek Hematologiczny w 65-lecie istnienia", Kraków 2015 : [recenzja] Henryk Gaertner s. 114-115
"Działalność społeczna i publicystyczna prof. Aleksandra B. Skotnickiego w latach 2000-2010", Kraków 2010 : [recenzja] Henryk Gaertner s. 121
"Szkoły lwowska i wileńska – ich wpływ na rozwój medycyny polskiej", pod red. Beaty Zawadowicz, Częstochowa 2012 : [recenzja] Henryk Gaertner Beata Zawadowicz (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Chirurgia, moja miłość : wspomnienia gdańskiego profesora", Jerzy Dybicki, Gdańsk 2013 : [recenzja] Henryk Gaertner Jerzy Dybicki (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Wędrówki pod znakiem skorpiona : doświadczenia i dylematy lekarza", Richard Cranovsky, Kraków 2013 : [recenzja] Henryk Gaertner Sebastian Kwilicki Richard Cranovsky (aut. dzieła rec.) s. 125-128
"Kazania strasburskie o czci dla życia", Albert Schweitzer, Toruń 2014 : [recenzja] Henryk Gaertner Albert Schweitzer (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Notatnik sceptyka : fakty i fantazje", Ryszard Chrzanowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Henryk Gaertner Ryszard Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 129
"Religa : biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga", Dariusz Kortko, Judyta Watoła, Warszawa 2014 : [recenzja] Henryk Gaertner Dariusz Kortko (aut. dzieła rec.) Judyta Watoła (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"Dr Marek Szczyt w rozmowie z Urszulą Hollanek : chirurg czy artysta?", Warszawa 2014 : [recenzja] Henryk Gaertner s. 131-132
"Q pamięci", Jerzy Woy-Wojciechowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Henryk Gaertner Jerzy Woy-Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 132-133
"Czterdzieścioletni dyżur lekarski", Maciej Maria Ścisłowski, Brzezia Łąka 2014 : [recenzja] Henryk Gaertner Maciej Maria Ścisłowski (aut. dzieła rec.) s. 133-134
Materiały Konferencji „Korelacje Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim, w szczególności z Wydziałem Lekarskim w latach 1964-2014" Henryk Gaertner s. 134-135
"Spotkania z profesorem Julianem Aleksandrowiczem", Paulin Moszczyński, Brzesko 2014 : [recenzja] Henryk Gaertner Paulin Moszczyński (aut. dzieła rec.) s. 135-136
Prof. dr hab. Janina Sokołowska-Pituch Henryk Gaertner s. 136-137
"Słuch absolutny : Andrzej Szczeklik w rozmowie z Jerzym Illgiem", Kraków 2014 : [recenzja] Henryk Gaertner s. 137-139
Dyskusja nad referatem Andrzeja Śródki "Wzloty i upadki poznania układu krążenia krwi" Julian Dybiec Henryk Gaertner Zdzisław Gajda Michał Kokowski Adam Strzałkowski Stefan Zamecki Alicja Zemanek Andrzej Śródka s. 138-144
"Pisarze spod znaku Eskulapa : pro memoria", pod redakcją Macieja Andrzeja Zarębskiego, Łódź 2015 : [recenzja] Henryk Gaertner Maciej Andrzej Zarębski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Fragmenty życia", Zbigniew Kledecki, Kalisz 2013 : [recenzja] Henryk Gaertner Zbigniew Kledecki (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Zasłużeni dla medycyny. Distinguished in their services to medicine", red. Janusz H. Skalski, Ryszard W. Gryglewski, Poznań 2009 : [recenzja] Henryk Gaertner Ryszard W. Gryglewski (aut. dzieła rec.) Janusz H. Skalski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Profesor Wacław Tadeusz Szybalski, Lwowianin, Polak, naukowiec, filantrop", Stanisław Kosiedowski, Kraków 2012 : [recenzja] Henryk Gaertner Stanisław Kosiedowski (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Po omacku : (Zapiski córki Eskulapa)", Jadwiga Miklaszewska, Kraków 2012 : [recenzja] Henryk Gaertner Jadwiga Miklaszewska (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Uleczyć świat. O Julianie Aleksandrowiczu", Krystyna Rożnowska, Kraków 2012 : [recenzja] Henryk Gaertner Krystyna Rożnowska (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Serce dla serca. Opowieść o Profesorze Sadowskim", Jerzy Skrobot, Kraków 2012 : [recenzja] Henryk Gaertner Jerzy Skrobot (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Treny", Jan Kochanowski, oprac. Henryka Gaertnera i Stan. Łempickiego, Lwów 1930 : [recenzja] Mieczysław Hartleb Henryk Gaertner (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 334-338
O językowe sprawdziany autorstwa Henryk Gaertner s. 347-380
Ś. p. Jan Łoś Henryk Gaertner s. 669-672
Odpowiedź H. Gaertnera prof. Al. Brücknerowi Henryk Gaertner s. 677-686