Znaleziono 8 artykułów

Mieczysław Hartleb

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pieśni i wybór wierszy", Jan Kochanowski, oprac. Tadeusz Sinko, b. m., b. d. : [recenzja] Mieczysław Hartleb Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 210-216
O filozofji i dzbanie Piasta Dantyszka Mieczysław Hartleb s. 252-271
"Magister barbatus" Joannis Cochanovii Mieczysław Hartleb s. 270-278
"Problemy Sępowe", Tadeusz Sinko, [w:] Studja Staropolskie, Kraków 1928 ; "Rytmy oraz anonimowe pieśni i listy miłosne", Mikołaj Sęp Szarzyński, oprac. Tadeusz Sinko, Kraków 1928 : [recenzja] Mieczysław Hartleb Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Mikołaj Sęp Szarzyński (aut. dzieła rec.) s. 291-296
"Nagrobek Urszulki", Mieczysław Hartleb, Kraków 1927 : [recenzja] Stanisław Windakiewicz Mieczysław Hartleb (aut. dzieła rec.) s. 302
"Treny", Jan Kochanowski, oprac. Henryka Gaertnera i Stan. Łempickiego, Lwów 1930 : [recenzja] Mieczysław Hartleb Henryk Gaertner (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 334-338
"Estetyka Jana Kochanowskiego. Część I. Stosunek poety do sztuki plastycznej", Mieczysław Hartleb, Lwów 1923 : [recenzja] Paweł Rybicki Mieczysław Hartleb (aut. dzieła rec.) s. 421-425
"Humanizm i reformacja w Polsce : wybór źrodeł do ćwiczeń uniwersyteckich", wyd. Ign. Chrzanowski, Stanisław Kot, Lwów-Warszawa-Kraków 1927 Mieczysław Hartleb Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 471-473