Znaleziono 51 artykułów

Stanisław Łempicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia historyi literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1906 Stanisław Łempicki s. 1-48
Bibliografia historyi literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1906 Stanisław Łempicki s. 17-60
Nieznane wydawnictwo grunwaldzkie i "staroświecka pieśń o bitwie pruskiej" Stanisław Łempicki s. 44-75
Trzy Księgi Stanisław Łempicki s. 101-127
Glossy do "Pana Tadeusza". I. Dlaczego "polska Odyssea"? Stanisław Łempicki s. 113-126
Manucjusze weneccy a Polska : (karta z dziejów humanizmu w Polsce) Stanisław Łempicki s. 124-188
"Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa w Polsce. Część pierwsza : działalność na polu szkolnictwa państwowego", Stanisław Łempicki, Kraków 1917 : [recenzja] Kazimierz Tyszkowski Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 124-125
Miłość dantejska w poemacie "W Szwajcarji" Stanisław Łempicki s. 155-182
"Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573-1605", Stanisław Łempicki, Kraków 1922 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Casimir Morawski et ses études sur la renaissance en Pologne Stanisław Łempicki s. 171-184
Przyczynki lekarzy do historji literatury polskiej Stanisław Łempicki Wiktor Feliks Szokalski (aut. dzieła rec.) Adam Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 173-203
"Mecenat Wielkiego Kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim", Stanisław Łempicki, wyd. Stanisław Grzybowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 178-179
Tak zwany "Heinrech" w autografie "Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego" Adama Mickiewicza Stanisław Łempicki s. 191-238
Najdawniejszy, nieznany przekład "Dziadów" wileńskich na język niemiecki Stanisław Łempicki s. 194-213
"Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studjum z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego", Stanisław Bednarski, Kraków 1933 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 214-227
"Teorya polskiego słowa. Nauki o naszej ojczyźnie duchowej", Cz. 1, z. 1, "Słowo królewskie", Cz. 1, z. 2, "Słowo Sądu królewskiego", Jan Bełcikowski, Kraków 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Jan Bełcikowski (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Psychoza w literaturze polskiej", Stanisław Trzebiński, "Archiwum historji i filozofji medycyny oraz historji nauk przyrodniczych", T. III, 1925, z. 1-2 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Trzebiński (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"O Zygmuncie Krasińskim", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1911 ; "Zygmunt Krasiński. Życie i dzieła", Julian Nowakowski, Lwów 1912 ; "Zygmunt Krasiński 1812-1912", Zofia Stankiewiczowa, Lwów 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki Julian Nowakowski (aut. dzieła rec.) Zofia Stankiewiczowa (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Zygmunt Krasiński, wierzącej Polski wieszcz", E. Zorjan, Lwów 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki E. Zorjan (aut. dzieła rec.) s. 229-230
""Irydion" jako dramat psychiczny. Studyum literackie", E. Zorjan, Lwów 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki E. Zorjan (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Foricoenia" Jana Kochanowskiego Stanisław Łempicki s. 232-248
"Crtice iz poljskie knjizevnosti", Jan Magiera, tł. Pavao M. Rakoš, 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Jan Magiera (aut. dzieła rec.) Pavao M. Rakoš (aut. dzieła rec.) s. 233
"Kultura włoska wieków średnich w Polsce", Jan Ptaśnik, Warszawa 1922 : [recenzja] Stanisław Łempicki Jan Ptaśnik (aut. dzieła rec.) s. 268-273
"Myszeidos Pieśni X", Krasicki, wyd. i wstępem opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów-Warszawa 1922 : [recenzja] Stanisław Łempicki Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 286-289
Hetman Jan Zamoyski współpracownikiem Heidensteina Stanisław Łempicki s. 287-304
"Marszałek" i "Muzy" J. Kochanowskiego Stanisław Łempicki s. 287-296
"Poezja ziemiańska", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1938 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 298-303
"Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej", Stanisław Kot, Warszawa 1937 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"O "Konfederatach Barskich" Adama Mickiewicza", Anna Chorowiczowa, Warszawa 1922 : [recenzja] Stanisław Łempicki Anna Chorowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 309-319
"Polscy deiści i wolnomyśliciele za Jagielonów", Henryk Merczyng, Warszawa 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Henryk Merczyng (aut. dzieła rec.) s. 331
"Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae", Wilno 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki s. 332-334
"Treny", Jan Kochanowski, oprac. Henryka Gaertnera i Stan. Łempickiego, Lwów 1930 : [recenzja] Mieczysław Hartleb Henryk Gaertner (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 334-338
"Księga Pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza", T. I-II, Lwów 1916 : [recenzja] Stanisław Łempicki s. 337-343
Dlaczego Mickiewicz nazwał Krasickiego Rusinem? Stanisław Łempicki s. 378-389
Udział ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w piśmiennictwie polskiem Stanisław Łempicki s. 390-401
Glossy do "Pana Tadeusza". II. "Pan Podstoli wierszem napisany" Stanisław Łempicki s. 408-446
"Wpływ starożytności klasycznej na teorye polityczne Andrzeja Frycza z Modrzewa", Stanisław Kot, Kraków 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 461-462
"Bielowski i Chłędowski. Kartka z dziejów umysłowości polskiej w Galicyi", Bronisław Czarnik, Lwów 1911 : [recenzja] Stanisław Łempicki Bronisław Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 486-487
Ze sprawozdań szkoł średnich za rok 1910/1911 Stanisław Łempicki s. 498-504
"Zaklęty dwór", Walery Łoziński, oprac. Adam Bar, [Kraków 1926] : [recenzja] Stanisław Łempicki Adam Bar (aut. dzieła rec.) Walery Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 506-509
Zamoyski, Jezuici i Skarga : (kilka uzupełnień i przyczynków) Stanisław Łempicki s. 566-589
"Szkice z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego", Henryk Barycz, Kraków 1933 : [recenzja] Stanisław Łempicki Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 568-571
"Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu", Henryk Barycz, Kraków 1935 : [recenzja] Stanisław Łempicki Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 574-590
"O Panu Tadeuszu : w stulecie ukazania się arcydzieła", Stanisław Łempicki, Nakładem Macierzy Polskiej, Lwów 1934 [recenzja] Stanisław Pigoń Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 575-576
"Piotr Skarga", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1912 ; "Piotr Skarga", Antoni Mazanowski, Lwów 1912 ; "O życiu, dziełach i zasługach ks. P. Skargi", Czesław Pieniążek, Lwów 1912 ; "Złotousty. O Piotrze Skardze jako człowieku, kapłanie, mówcy, pisarzu i patryocie. Szkic popularny", Wiktor Gomulicki, Warszawa 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Antoni Mazanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Pieniążek (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 621-624
Ś. p. Mieczysław Hartleb Stanisław Łempicki s. 665-668
"Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez Króla Jana Kazimierza, R. 1661", T. I-II, Lwów 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki s. 691-696
"Szymon Szymonowicz i jego czasy. Rozprawy i studja", pod red. Stanisława Łempickiego, Zamość 1929 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 725-732
Piotr Ciekliński i Jan Ostroróg z Komarna : cztery uwagi o "Potrójnym z Plauta" Stanisław Łempicki s. 797-814
Ś. p. ks. dr Jan Fijałek Stanisław Łempicki s. 1067-1074
"Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów", Stanisław Łempicki, słowo wstępne Kazimierza Budzyka, Warszawa 1952, Sp. Wyd. «Czytelnik», s. VIII, 747 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 1197-1200