Znaleziono 4 artykuły

Witold Wilczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
On the necessity of the history of geographical thought Witold Wilczyński s. 5-14
Metodologiczne problemy historii myśli geograficznej Witold Wilczyński s. 27-44
Epistemologia Immanuela Kanta a jedność przedmiotu geografii Witold Wilczyński s. 97-108
"Idea przyrody w historii myśli geograficznej", Witold Wilczyński, Kielce 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Witold Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 121-125