Znaleziono 28 artykułów

Roman Karczmarczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wśród buszu i czarowników, antologia polskich relacji o ludach Afryki", wybór i komentarze Antoni Kuczyński, Wrocław 1990 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Anticznaja łocija Czernogo morja", M. W. Agbunow, Moskwa 1987 : [recenzja] Roman Karczmarczuk M. W. Agbunow (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Ignacy Domeyko. Litwa - Francja - Chile", Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1995 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek", pod red. Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 1996 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 163-172
"Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego", Część I: "1881-1945", Magdalena Mularczyk, Wrocław 1998 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Magdalena Mularczyk (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Ochotniki amierikanskogo siewiera", L. A. Fajnberg, Moskwa 1991 : [recenzja] Roman Karczmarczuk L. A. Fajnberg (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji", Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1997 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Z Kleparowa w świat szeroki", Alfred Jahn, Wrocław 1991 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Alfred Jahn (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych", Tom I: "Azja i Afryka", Antoni Kuczyński, Wrocław 1994 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Józef Siemiradzki, przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Południowej", Zbigniew Wójcik, Wrocław-Warszawa 2000 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Historia poznania radzieckiej Azji", A. A. Azatjan, M. I. Biełow, N. A. Gwozdiecki, L. G. Kamanin, E. M. Murzajew, R. L. Jugaj, Warszawa 1979 : [recenzja] Roman Karczmarczuk A. A. Azatjan (aut. dzieła rec.) M. I. Biełow (aut. dzieła rec.) N. A. Gwozdiecki (aut. dzieła rec.) R. L. Jugaj (aut. dzieła rec.) L. G. Kamanin (aut. dzieła rec.) E. M. Murzajew (aut. dzieła rec.) s. 212-217
O książce Gabriela Brzęka dwugłos Roman Karczmarczuk Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Zawiesić w czasie. O polskich historykach nauki i kultury", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa 2002 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Grażdanin Łapłandii", W. E. Bierlin, Moskwa 1985 : [recenzja] Roman Karczmarczuk W. E. Bierlin (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Sibirskaja epopeja XVII wieka", N. I. Nikitin, Moskwa 1987 : [recenzja] Roman Karczmarczuk N. I. Nikitin (aut. dzieła rec.) s. 362-365
"Stanisław Wikientjewicz Kalesnik", N. S. Czoczia, A. A. Dmitrijewa, N. G. Konkina, Leningrad 1983 : [recenzja] Roman Karczmarczuk N. S. Czoczia (aut. dzieła rec.) A. A. Dmitrijewa (aut. dzieła rec.) N. G. Konkina (aut. dzieła rec.) s. 388-391
"Eskimosi, kultura - język - folklor", Marian Adamus, Warszawa 1989 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Marian Adamus (aut. dzieła rec.) s. 427-429
"Oczerki po istorii gieograficzeskich otkrytij IV. Geograficzeskije otkrytija i issledowanija nowogo wriemieni (XIX - naczało XX w.)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1985 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 477-481
"Oczerki po istorii gieograficzeskich otkrytij V. Nowiejszije gieograficzeskije otkrytija i issledowanija (1917-1985)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1986 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 559-560
"Oczerki po istorii gieograficzekich otkrytij. II. Wielikije gieograficzeskije otkrytija (koniec XV - seriedina XVII w.)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1983 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 572-574
"Imiena na skale", B. Koszeczkin, Leningrad 1981 : [recenzja] Roman Karczmarczuk B. Koszeczkin (aut. dzieła rec.) s. 679-681
"U istokow Jaksarta", J. Antoszko, A. Sołowjow, Moskwa 1977 : [recenzja] Roman Karczmarczuk A. Antoszko (aut. dzieła rec.) A. Sołowjow (aut. dzieła rec.) s. 681-683
"Aleuty, oczerki etniczeskoj istorii", R. G. Ljapunowa, Leningrad 1987 : [recenzja] Roman Karczmarczuk R. G. Ljapunowa (aut. dzieła rec.) s. 688-690
"Oczerki po istorii gieograficzeskich otkrytij. Gieograficzeskije otkrytija narodow driewniego mira i sriedniewiekowija (do pławanij Kołumba)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1982 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 700-703
Rozwój wiedzy o hydrosferze Ziemi Iwan A. Fiedosiejew Roman Karczmarczuk (tłum.) s. 735-744
"Istoria gieograficzeskoj mysli w Mołdawii", I. A. Krupiennikow, Kisziniew 1974 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. A. Krupiennikow (aut. dzieła rec.) s. 848-850
"Oczerki po istorii gieograficzeskich otkrytij. III. Gieograficzeskije otkrytija i issledowanija nowogo wremieni (seredina XVII-XVIII w.)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1984 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 879-882
Zasługi Karola Bohdanowicza w badaniach Kraju Zakaspijskiego i północnej Persji Roman Karczmarczuk s. 915-922