Znaleziono 17 artykułów

Gabriel Brzęk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Włodzimierz Dzieduszycki. La vie et l'oeuvre Gabriel Brzęk s. 39-63
Krzysztof Kluk jako szermierz postępowych idei społecznych polskiego Oświecenia Gabriel Brzęk s. 49-78
Bajkalska szkoła Benedykta Dybowskiego Gabriel Brzęk s. 57-60
Zwierzęta gospodarskie w dziełach Krzysztofa Kluka (1793-1796) Gabriel Brzęk s. 71-86
Historia zoologii w Polsce do 1860 roku Gabriel Brzęk s. 115-158
Udział Polaków w badaniach przyrody Syberii, a zwłaszcza Bajkału Gabriel Brzęk s. 121-190
Pozauczelniane ośrodki nauk zoologicznych w Polsce od połowy XIX wieku do roku 1918 Gabriel Brzęk s. 145-232
W sprawie przynależności historyka do szkoły Gabriel Brzęk Jerzy Danielewicz s. 163-180
Straty wśród zoologów polskich w następstwie II wojny światowej Gabriel Brzęk s. 173-197
Biografia Henryka Raabego Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i Jego Twórca", Gabriel Brzęk, Lublin 1994 : [recenzja] Wanda Grębecka Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 188-192
Włodzimierz Dzieduszycki - życie i dzieło Gabriel Brzęk s. 189-223
"Alfred Lityński twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci", Gabriel Brzęk, Suwałki 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 204-208
O książce Gabriela Brzęka dwugłos Roman Karczmarczuk Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Na Posterunku" i "Wedeta" : relacja z dziejów konspiracyjnej prasy na Rzeszowszczyźnie Gabriel Brzęk s. 375-383
Sprawa powołania Benedykta Dybowskiego na Katedrę Zoologi w Uniwersytecie Jagiellońskim w świetle dokumentów Gabriel Brzęk s. 529-544
"Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Warsztat pracy badawczej i kolebka nowoczesnej limnologii polskiej", Gabriel Brzęk, Lublin 1988 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 694-698