Znaleziono 24 artykuły

Witold Molik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Towarzystwo Dziennikarzy i Literatów Polskich na Rzeszę Niemiecką 1905-1918 Witold Molik s. 43-55
Redaktor "Orędownika" (Roman Szymański) Witold Molik s. 113-120
"Deutsche und Polen in der Revolution 1848-1849 : Dokumente aus deutschen und polnischen Archiven", hrsg. für das Bundesarchiv v. H. Booms und für die Generaldirektion der staatlichen Archive Polens v. M. Wojciechowski, bearbeitet v. H. Boberach, B. Booms, E. Frącki, S. Kłys, S. Nawrocki, H. Schenk, Boppard am Rhein 1991 : [recenzja] Witold Molik H. Boberach (aut. dzieła rec.) H. Booms (aut. dzieła rec.) B. Booms (aut. dzieła rec.) E. Frącki (aut. dzieła rec.) S. Kłys (aut. dzieła rec.) S. Nawrocki (aut. dzieła rec.) H. Schenk (aut. dzieła rec.) M. Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914", Witold Molik, Poznań 1989 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Malarstwo i grafika epoki romantyzmu w Wielkopolsce. Dzieje i funkcje", Magdalena Warkoczewska, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Witold Molik Magdalena Warkoczewska (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Towarzystwo Dziennikarzy i Literatów Polskich na Rzeszę Niemiecką. 1905-1918", Witold Molik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 Hanna Natora-Macierewicz Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 178
„Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku”, Krzysztof Makowski, Poznań 1992 : [recenzja] Witold Molik Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) s. 182-184
„W kręgu polityki. Polacy – Niemcy w XIX wieku”, pod red. Krzysztofa Makowskiego i Witolda Molika, Lech Trzeciakowski, Poznań 2002 : [recenzja] Dariusz Matelski Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) Witold Molik (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
W kręgu dwóch kultur Szczepan Wierzchosławski Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 249-257
"Powstanie i działalność Towarzystwa Historii Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824-1918 : z dziejów pomorskiej nauki i kultury XIX i początku XX w.", Maciej Szukała, Szczecin 2000 : [recenzja] Witold Molik Maciej Szukała (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"„Stare panny”, wdowy i rozwiedzione : samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze", Agnieszka Chlebowska, Szczecin 2012 : [recenzja] Witold Molik Agnieszka Chlebowska (aut. dzieła rec.) s. 278-282
Polacy na Uniwersytecie w Heildelbergu 1803-1870 Witold Molik s. 313-336
"Pompeja polska. Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku:działalność Albina hr. Węsierskiego i Zbigniewa hr. Węsierskiego-Kwileckiego", Jerzy Fogel, Poznań 1992 : [recenzja] Witold Molik Jerzy Fogel (aut. dzieła rec.) s. 341-342
"Etos Wielkopolan : antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku", wybrał i oprac. Witold Molik, przy współudziale Agnieszki Baszko, Poznań 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Agnieszka Baszko (aut. dzieła rec.) Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku", część I, Witold Molik, Poznań 1999 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 347-352
„Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914”, Witold Molik, Poznań 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 359-361
„Polskie organizacje na Pomorzu Gdańskim w latach 1871-1914. Działalność w służbie oświaty, wychowania i kultury”, Teresa Wróblewska, Warszawa-Poznań 1989 : [recenzja] Witold Molik Teresa Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 362-365
"Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku", Witold Molik, Poznań 2009 : [recenzja] Wiesław Caban Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 367-373
"Jan Karnowski (1886-1939) : pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 1999 : [recenzja] Witold Molik Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 395-398
"Stanisław Staszic (1755-1826)", Witold Molik, Poznań 1980 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 497-498
„Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna”, Witold Molik, Poznań 1999 : [recenzja] Wiesław Caban Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 576-578
"Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841-1870", Witold Molik, Poznań 1979 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 758-762
"Polacy na Politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939", Stanisław Mikos, "Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku nr 13. Seria Pomorzoznawcza", t. VIII, Warszawa 1987 : [recenzja] Witold Molik Stanisław Mikos (aut. dzieła rec.) s. 765-768
„Pamiętnik. Wielkopolska i Powstanie Styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina”, Kazimierz Sczaniecki, oprac. Witold Molik, Poznań 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Witold Molik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Sczaniecki (aut. dzieła rec.) s. 919-921