Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Alexandrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ot Niemna k bieriegam Tichogo okieana", Walentin Pietrowicz Hryckiewicz, Mińsk 1986 : [recenzja] Stanisław Alexandrowicz Zbigniew J. Wójcik Walentin Pietrowicz Hryckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-219
Świadectwo prawdzie : (wspomnienie o biskupie Zygmuncie Łozińskim) Stanisław Alexandrowicz Adam Bobkowski s. 307-316
Nieznane źródła do działalności Tomasza Makowskiego sztycharza nieświeskiego Stanisław Alexandrowicz s. 459-463