Tytuł Studia Politicae Universitatis Silesiensis
ISSN 1895-3492
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
2014, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9-10
Teoretyczna i metodologiczna koncepcja szkoły chicagowskiej w nauce o polityce Zbigniew Kantyka s. 13-26
Regionalne i lokalne ustroje polityczne : część 2 Małgorzata Domagała Jan Iwanek s. 29-41
Unia Europejska w programach głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 roku Beata Master s. 42-77
Rosja w polityce Polski i Niemiec na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku : zakres zbieżności i różnicy stanowisk Mieczysław Stolarczyk s. 81-106
Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej Francji w okresie prezydentury François Hollande’a : wybrane aspekty Miron Łakomy s. 107-130
Królestwo Jordanii w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym Katarzyna Czornik s. 131-159
Opinia publiczna w społeczeństwie zinformatyzowanym Jarosław Wichura s. 163-186
Polskie portale internetowe na Wyspach Brytyjskich Katarzyna Brzoza s. 187-211
"Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy", Robert W. McChesney, New York—London, 2013 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Robert W. McChesney s. 215-219
"USA w sondażach", Wojciech Modzelewsi, Warszawa 2012 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Wojciech Modzelewski (aut. dzieła rec.) s. 220-224
"Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności", Chantal Mouffe (red.), Warszawa 2011 : [recenzja] Patrycjusz Hola Chantal Mouffe (aut. dzieła rec.) s. 225-230