Tytuł Studia Politicae Universitatis Silesiensis
ISSN 1895-3492
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
2007, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jan Iwanek Mieczysław Stolarczyk s. 7-8
Demokracja, liberalizm a doktryna Kościoła katolickiego w myśli Michaela Novaka Małgorzata Kaute-Porębska s. 13-30
Jednostka, wolność, władza, a "duch Ameryki" Wojciech Flak s. 31-61
Państwo stanowe czy dyktatura proletariatu? Wokół sporów ideowych I Republiki Austrii Roman Kochnowski s. 62-75
System partyjny V Republiki Francuskiej Małgorzata Myśliwiec s. 79-122
System partyjny Republiki Irlandii Andrzej Bisztyga s. 123-151
Jednostki pomocnicze gminy : wybrane zagadnienia Sylwester Wróbel s. 152-169
Obywatelski Klub Parlamentarny - powstanie, rózwój, fragmentaryzacja 1989-1991 Łukasz Zemła s. 170-194
Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście działań realizowanych na pograniczu polsko-niemieckim : (wybrane aspekty) Robert Radek s. 195-223
Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla demokratyzacji państwa irackiego w świetle strategii Stanów Zjednoczonych Katarzyna Czornik s. 227-260
Polityczna debata na temat modelu społecznego w Europie Rafał Riedel s. 261-273
Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy Maria Ochwat s. 274-286
"Pieriestrojka" w amerykańskiej nauce o polityce Zbigniew Kantyka s. 289-293
"Teorie polityki", Barbara Krauz-Mozer, Warszawa 2005 : [recenzja] Sylwester Wróbel Barbara Krauz-Mozer (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Izrael", Ralf Balke, tł. Jan Koźbiał, Warszawa 2005 : [recenzja] Katarzyna Czornik Ralf Balke (aut. dzieła rec.) Jan Koźbiał (aut. dzieła rec.) s. 299-305
"Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego", Christian Saint-Étienne, przedm. Hubert Védrine, tł. Alexandra Nica-Zdaniuk, Bartłomiej Zdaniuk, Warszawa 2004 : [recenzja] Justyna Tomala Alexandra Nica-Zdaniuk (aut. dzieła rec.) Christian Saint-Étienne (aut. dzieła rec.) Hubert Védrine (aut. dzieła rec.) Bartłomiej Zdaniuk (aut. dzieła rec.) s. 306-309
"Polska droga do NATO. Listy, dokumenty, publikacje", Jan Nowak-Jeziorański, wybór i oprac. Dobrosława Platt, wstęp Jerzy Koźmiński, Wrocław 2006 : [recenzja] Mieczysław Stolarczyk Jerzy Koźmiński (aut. dzieła rec.) Jan Nowak-Jeziorański (aut. dzieła rec.) Dobrosława Platt (aut. dzieła rec.) s. 310-312
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 3 : summary. s. 313
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 3 : Zusammenfassung. s. 314