Tytuł Studia Politicae Universitatis Silesiensis
ISSN 1895-3492
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
2009, Tom 4-5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jan Iwanek Mieczysław Stolarczyk s. 7-9
Ideał nowego państwa Jana Jakuba Rousseau i Rewolucja Francuska Jacek Derek s. 13-38
Eksperyment historii - demokracja w Stanach Zjednoczonych w ujęciu Alexisa de Tocqueville'a Anna Stępień s. 39-57
Człowiek w refleksji społecznej Tomasza Manna Agnieszka Turoń s. 58-94
Holocaust jako zjawisko nowoczesności : wokół refleksji Zygmunta Baumana Sylwia Turzańska s. 95-108
Determinanty preferencji wyborczych na przykładzie elektoratu Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2000-2005 Dorota Dolińska s. 111-135
Polityczne konsekwencje wyboru metody dystrybucji mandatów na przykładzie elekcji do Sejmu RP z 21 października 2007 roku Jeremiasz Salamon s. 136-156
Politologia dziennikarstwa : zakres i perspektywy rozwoju Siergiej Korkonosenko Marian Gierula (tłum.) s. 159-174
Reklama społeczna jako "sumienie" współczesnego społeczeństwa Felicjan Bylok s. 175-189
Udział Hiszpanii w kształtowaniu Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego Unii Europejskiej Agnieszka Stolarczyk s. 193-225
Przyszłość Unii Europejskiej w świetle ustaleń szczytu brukselskiego z dnia 21 i 22 czerwca 2007 roku : analiza wybranych aspektów niemieckiej prezydencji Mariusz Jankowski Anna Orlikowska s. 226-258
Konflikt w Darfurze : źródła, przebieg, rola społeczności międzynarodowej Katarzyna Kopiasz s. 259-279
"Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki", James G. March, Johan P. Olsen, Warszawa 2005 : [recenzja] Sylwester Wróbel James G. March (aut. dzieła rec.) Johan P. Olsen (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Prawo i polityka w ochronie środowiska", red. Halina Lisicka, Wrocław 2006 : [recenzja] Sylwester Wróbel Halina Lisicka (aut. dzieła rec.) s. 288-293
"Izrael - Palestyna. Pokój czy święta wojna?", Mario Vargas Llosa, tł. B. Jaroszuk, K. Iszkowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Katarzyna Czornik Krzysztof Iszkowski (aut. dzieła rec.) Barbara Jaroszuk (aut. dzieła rec.) Mario Vargas Llosa (aut. dzieła rec.) s. 294-299
"America's New Allies : Central-Eastern Europe and the Transatlantic Link", Janusz Bugajski, Ilona Teleki, Washington, D.C. 2006 : [recenzja] Justyna Tomala-Wawrowska Janusz Bugajski (aut. dzieła rec.) Ilona Teleki (aut. dzieła rec.) s. 300-307
"Polityka bezpieczeństwa Hiszpanii w latach 1992-2004", Patrycja Domejko-Kozera, Warszawa 2006 : [recenzja] Dominika Ćwięczek Patrycja Domejko-Kozera (aut. dzieła rec.) s. 308-312
"Państwa Afryki Zachodniej", T. 1 : "Fakty - problemy stabilizacji i rozwoju - polskie kontakty", red. Zygmunt Łazowski, Warszawa 2006 : [recenzja] Katarzyna Kopiasz Zygmunt Łazowski (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna", Janusz Józef Węc, Kraków 2006 : [recenzja] Tomasz Iwanek Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 317-321
"Zaufanie. Fundament społeczeństwa", Piotr Sztompka, Kraków 2007 : [recenzja] Łukasz Zemła Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 322-328
Noty o Autorach. s. 329-330
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 4-5 : summary s. 331-332
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 4-5 : Zusammenfassung. s. 333-334