Znaleziono 10 artykułów

Zbigniew Kantyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoretyczna i metodologiczna koncepcja szkoły chicagowskiej w nauce o polityce Zbigniew Kantyka s. 13-26
The Polish experiment 1980-1989 : revolution or transformation? Antinomies of transition from authoritarianism to democracy Zbigniew Kantyka s. 25-43
Politolog jako medialny komentator polityki Zbigniew Kantyka s. 155-175
"Metody badań jakościowych", T. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Warszawa 2009 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Norman K. Denzin (aut. dzieła rec.) Yvonna S. Lincoln (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne", Jan R. Sielezin, Wrocław 2010 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Jan R. Sielezin (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Charles King: Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Estern Europe : New York: Oxford University Press, 2010,ss. 256 Zbigniew Kantyka Charles King s. 203-206
"Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy", Robert W. McChesney, New York—London, 2013 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Robert W. McChesney s. 215-219
"USA w sondażach", Wojciech Modzelewsi, Warszawa 2012 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Wojciech Modzelewski (aut. dzieła rec.) s. 220-224
Sprawozdanie z IV seminarium naukowego Zakładu Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego (Złoty Potok, 26-27 kwietnia 2010 roku) Zbigniew Kantyka s. 221-226
"Pieriestrojka" w amerykańskiej nauce o polityce Zbigniew Kantyka s. 289-293