Tytuł Studia Politicae Universitatis Silesiensis
ISSN 1895-3492
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
2005, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jan Iwanek s. 7-10
"Sokratyzm chrześcijański" jako formacja myślenia o człowieku, państwie i polityce Wojciech Kaute s. 13-56
Problematyka sprawiedliwości w filozofii politycznej Platona : (na podstawie "Gorgiasza" i "Państwa") Piotr Świercz s. 57-74
Liberale Demokratie : zur aktuellen Bedeutung eines politischen Begriffs Richard Saage s. 75-86
Władza sądownicza w procesie demokratyzacji : analiza przypadku polskiego Andrzej Antoszewski s. 89-104
Wyniki wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2002 roku Maria Jasikowska Sylwester Wróbel s. 105-129
System partyjny Federacji Rosyjskiej Bożena Pietrzko s. 130-153
Geneza rozpadu Czechosłowacji Roman Kochnowski s. 154-174
Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji po 1989 roku w świetle tradycyjnych modeli rządów Rafał Glajcar s. 175-209
Duński Rzecznik Praw Obywatelskich Martyna Liber s. 210-221
Współczesne komunikowanie polityczne - między propagandą a marketingiem politycznym Mariusz Kolczyński s. 225-234
Polityka komunikowania w skali międzynarodowej Zbigniew Oniszczuk s. 235-259
Kontrowersje wokół militarnego zaangażowania Polski w Iraku Mieczysław Stolarczyk s. 263-300
Francuska racja stanu a Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej Anna Kowalczyk s. 301-324
Slovakia's relations with Russia Alexander Duleba s. 325-340
"Politische Kommunikation im internationale Vergleich Grundlagen, Anwendungen, Perspektiven", hrsg. Frank Esser, Barbara Pfetsch, Wiesbaden 2003 : [recenzja] Stanisław Michalczyk Frank Esser (aut. dzieła rec.) Barbara Pfetsch (aut. dzieła rec.) s. 343-348
"Wojna w Iraku. Ukryte motywy konfliktu", Eric Laurent, tł. Jerzy Kierul, Warszawa 2003 : [recenzja] Katarzyna Czornik Jerzy Kierul (aut. dzieła rec.) Eric Laurent (aut. dzieła rec.) s. 349-355
"Mniejszości narodowe - bogactwo czy problem", Małgorzata Budyta-Budzyńska, Warszawa 2003 : [recenzja] Olga Szura-Olesińska Małgorzata Budyta-Budzyńska (aut. dzieła rec.) s. 356-360
Studia Politicae Universitatis Silesiansis, T. 1 : summary. s. 361
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, t. 1 : Zusammengassung. s. 362