Tytuł Studia Politicae Universitatis Silesiensis
ISSN 1895-3492
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
2011, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jan Iwanek Mieczysław Stolarczyk s. 9-11
Wokół problematyki narodu w pismach Stanisława Staszica Tomasz Matlęgiewicz s. 15-39
Rosjanie według Lwa Gumilowa Mariusz Gołąbek s. 40-62
Rewolucja francuska i bolszewicka w interpretacji François Fureta Piotr Jędrzejczyk s. 63-78
Ewolucja postaw opozycyjnych wobec ustroju socjalistycznego na przykładzie wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej Sebastian Kubas s. 81-114
Alternacja władzy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 roku Jacek Wojnicki s. 115-133
Rozwój samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej Anna Czyż s. 134-157
Jugosławia na rozdrożu : wybory do władz republikańskich w 1990 roku Krzysztof Krysieniel s. 158-181
Rząd Republiki Czeskiej jako naczelny organ władzy wykonawczej Maciej Borski s. 182-198
"Metody badań jakościowych", T. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Warszawa 2009 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Norman K. Denzin (aut. dzieła rec.) Yvonna S. Lincoln (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Impact of European Integration on the Law and Constitutional System in Poland", Bogusław Banaszak, Warszawa 2009 : [recenzja] Robert Radek Bogusław Banaszak (aut. dzieła rec.) s. 207-211
Sprawozdanie z III seminarium naukowego Zakładu Teorii Polityki (Złoty Potok, 5-6 października 2009 rok) Bogusława Podsiadło s. 212-214
Noty o Autorach. s. 215-216