Tytuł Studia Politicae Universitatis Silesiensis
ISSN 1895-3492
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
2012, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jan Iwanek Mieczysław Stolarczyk s. 9-12
Rola interwencjonizmu państwowego w powstaniu welfare state w XX wieku Robert Janik s. 15-33
Aksjomaty prawomocnego dyskursu, czyli co jest wykluczone w debacie nad wykluczeniem społecznym Aleksander Lipski s. 34-50
Margines społeczny w świetle socjologii Janusz Sztumski s. 51-56
Wpływ zagranicznej migracji zarobkowej na poziom życia i kreację popytu regionalnego - przykład obszarów wiejskich województwa opolskiego Romuald Jończy s. 57-77
Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym - aspekt demograficzny Robert Rauziński Teresa Sołdra-Gwiżdż Kazimierz Szczygielski s. 78-102
Systemowe podstawy pomocy osobom niepełnosprawnym Małgorzata Baron-Wiaterek s. 103-117
Rola świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych Bożena Kołaczek s. 118-136
A company social policy in the Slovak Republic - current state and prospects Peter Jusko s. 137-143
Ruch zawodowy wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim Janusz Jarosiński s. 144-154
Family as a form of protection against child poverty Miroslava Barátová Lada Lojdová s. 157-162
Samookreślenie się zawodowe i technologie innowacyjne rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Maria Kowalewicz s. 163-171
Too old for the young Andrea Odlerová s. 172-177
Wykluczenie społeczne - czy pomoc społeczna może mu przeciwdziałać? Janina M. Zabielska s. 181-195
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Marek Klimek s. 196-204
Rola organizacji mniejszości niemieckiej w rozwoju społeczno-gospodarczym i integracji społeczeństwa województwa opolskiego Katarzyna Łukaniszyn s. 205-226
Małe firmy w województwie świętokrzyskim jako przykład aktywności obywatelskiej w sferze zatrudnienia Bartosz Jarosiński s. 227-240
Wykluczenie społeczne osób starszych w instytucjonalnym systemie opieki społecznej : (na przykładzie województwa podkarpackiego) Teresa Zbyrad s. 243-255
Wirtualna nieobecność czy społeczeństwo e-seniorów - problem wykluczenia cyfrowego ludzi starszych Beata Janeczko s. 256-273
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych Sabina Czopko s. 274-283
Genogram w pracy terapeutycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym Zbigniew Wajda s. 284-298
Piętno : problem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi Justyna Maciaszek s. 299-315
The institution of probation in criminal justice in the Slovak Republic Lenka Vavrinčiková s. 316-325
Inicjatywy podejmowane na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie - w Bytomiu i Zabrzu w ramach ekonomii społecznej i Miejskich Ośrodkow Pomocy Rodzinie Anna Majewska s. 326-337
Noty o Autorach. s. 339-341