Tytuł Studia Politicae Universitatis Silesiensis
ISSN 1895-3492
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
2010, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jan Iwanek Mieczysław Stolarczyk s. 7-8
Jedność kulturowa Europy Środkowej - mit czy rzeczywistość? Anna Stępień s. 11-24
Historyczne antecedencje szkockich dążeń autonomicznych i niepodległościowych Dominika Ćwięczek s. 25-45
Polityka zagraniczna w systemie politycznym V Republiki : mechanizm decyzyjny i główni aktorzy Miron Lakomy s. 49-63
Kampania prezydencka w USA w 2008 roku : modernizacja i prefesjonalizacja kampanii wyborczych Marek Mazur Agnieszka Turska-Kawa s. 67-94
Elementy ciągłości i zmiany w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w okresie administracji Billa Clintona i George'a Walkera Busha Agnieszka Stolarczyk s. 97-118
Ochrona praw człowieka w Karcie praw podstawowych Anna Orlikowska s. 119-142
Kognicja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących ochrony własności Agnieszka Grzesiok-Horosz s. 143-162
"The History of Latin America. Collision of Cultures", Marshall C. Eakin, Palgrave Macmillan 2007 : [recenzja] Jan Iwanek Marshall C. Eakin (aut. dzieła rec.) s. 165-170
"Przywództwo polityczne. Studium politologiczne", Jerzy J. Wiatr, Łódź 2008 : [recenzja] Sylwester Wróbel Jerzy J. Wiatr (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Fundamentalizm islamski w Egipcie XIX i XX wieku", Tomasz Andrzej Tupalski, Toruń 2009 : [recenzja] Katarzyna Czornik Tomasz Andrzej Tupalski (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Projekt : Ukraina", Marek Ziółkowski, Wrocław 2008 : [recenzja] Miron Lakomy Marek Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 182-186
Sprawozdanie z pierwszego otwartego seminarium naukowego Zakładu Teorii Polityki, (Złoty Potok, 8-9 grudnia 2008 r.) Martyna Dudzicz s. 187-191
Sprawozdanie z drugiego otwartego seminarium naukowego Zakładu Teorii Polityki, (Złoty Potok, 27-28 kwietnia 2009 r.) Martyna Dudzicz s. 192-199
Noty o Autorach. s. 201-202