Tytuł Studia Politicae Universitatis Silesiensis
ISSN 1895-3492
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
2012, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jan Iwanek Mieczysław Stolarczyk s. 9-11
Badania porównawcze w politologii : zagadnienia metodologiczne Jacek Bajer s. 15-48
Metodologiczne problemy badania internetowych witryn ekstremistycznych Przemysław Kołodziejczyk s. 49-70
Ani centralizm, ani separatyzm, lecz jedność w wielości Las Españas : tradycjonalistyczna wizja regionalizmu Juana Vázqueza de Melli (1861-1928) Jacek Bartyzel s. 73-85
Zapomniany epilog Jesieni Narodów : uwagi o transformacji ustrojowej w Nikaragui Janusz Okrzesik s. 86-101
Rola armii w pierwszych latach niepodległości Algierii Mateusz Wajzer s. 102-116
Federacja Rosyjska w stosunkach francusko-amerykańskich w okresie pozimnowojennym Miron Lakomy s. 119-142
Tolerancja : aspekt medialny Wiktor Sidorow Patrycja Szostok (tłum.) s. 145-154
Politolog jako medialny komentator polityki Zbigniew Kantyka s. 155-175
Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na poziomie lokalnym Patrycja Szostok s. 176-200
"Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne", Jan R. Sielezin, Wrocław 2010 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Jan R. Sielezin (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Análisis de la Política de Juventud en el Estado de Bienestar Español (1975-2005)", María Belén Martín Castro, Sevilla 2008 : [recenzja] Małgorzata Myśliwiec María Belén Martín Castro (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Ameryka Łacińska na rozdrożu. Ruchy społeczne i śmierć nowoczesnej polityki", Carlos Antonio Aguirre Rojas, tł. Zbigniew Marcin Kowalewski, Warszawa 2008 : [recenzja] Bartosz Sitek Zbigniew Marcin Kowalewski (aut. dzieła rec.) Carlos Antonio Aguirre Rojas (aut. dzieła rec.) s. 210-215
Sprawozdanie z konferencji naukowej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego "Przestrzeń społeczna i ekonomiczna a tożsamość polityczna państw integrującej się Europy" (Katowice, 22-23 października 2009 roku) Natalia Stępień s. 216-220
Sprawozdanie z IV seminarium naukowego Zakładu Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego (Złoty Potok, 26-27 kwietnia 2010 roku) Zbigniew Kantyka s. 221-226
Noty o Autorach. s. 227