Tytuł Studia Politicae Universitatis Silesiensis
ISSN 1895-3492
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
2013, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalne i lokalne ustroje polityczne Małgorzata Domagała Jan Iwanek s. 15-29
Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym Michał Brol s. 30-52
Transformacja polskiego systemu partyjnego po 1989 roku Joanna Kurek-Bąk s. 53-82
Political parties, elections and democracy: A close-up on the political history of Turkey Sule Toktas s. 83-98
Graffiti polityczne jako subforma wyrażania poglądów politycznych poprzez działania symboliczne (eksponowanie symboli): Buenos Aires w dobie kryzysu lat 2001-2002 Mateusz Wajzer s. 99-128
Teoria wartości informacji: historia i współczesność Stanisław Michalczyk s. 131-146
Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb : Rozważania w kontekście teorii "użytkowania gratyfikacji" Agnieszka Turska-Kawa s. 147-170
W poszukiwaniu rezultatów... : Polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi Tomasz Kubin s. 173-199
Charles King: Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Estern Europe : New York: Oxford University Press, 2010,ss. 256 Zbigniew Kantyka Charles King s. 203-206
"Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Problemy wybrane", pod red. Krystyny Leszczyńskiej, Toruń 2010 : [recenzja] Rafał Glajcar Krystyna Leszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 207-214