Znaleziono 1 artykuł

Robert W. McChesney

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy", Robert W. McChesney, New York—London, 2013 : [recenzja] Zbigniew Kantyka Robert W. McChesney s. 215-219