Znaleziono 9 artykułów

Jarosław Wichura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Blogi internetowe polityków a identyfikacje partyjne Jarosław Wichura s. 11-23, 149-150
Preferencje polityczne a opinia publiczna Magdalena Marzec Jarosław Wichura s. 55-77
Preferencje polityczne a wolność słowa Jarosław Wichura s. 77-89
Identyfikacje partyjne a preferencje w zakresie kształtu systemu politycznego w Polsce Jarosław Wichura s. 79-99
Terroryzm w Rosji przez pryzmat zamachu w Biesłanie : przyczyny i implikacje społeczno-polityczne Jarosław Wichura s. 97-105
Czynniki wpływające na kształt stosunków polsko-izraelskich : próba analizy Jarosław Wichura s. 123-131
Opinia publiczna w społeczeństwie zinformatyzowanym Jarosław Wichura s. 163-186
Wolność słowa jako fundament państw demokratycznych a jej wielopłaszczyznowy charakter Jarosław Wichura s. 193-212
"Nowe media a opinia publiczna = New media and the public opinion", Jarosław Wichura, Kraków 2012 : [recenzja] Zbigniew Widera Jarosław Wichura (aut. dzieła rec.) s. 199-200